sobota 27. januára 2024

#800Greccio(3): Františkáni v BAŽelám vám všetkým radostný deň!

 Ešte mám necelý týždeň, aby som sa zapojila do osláv 800. výročia prvých jasličiek v Greccio, ktoré zorganizoval svätý František z Assisi. Rozhodla som sa pri tejto príležitosti navštevovať rôzne františkánske kostoly a modliť sa pri betleheme, ktorý tam majú vystavený. Obrázky z týchto mojich návštev chcem ukázať aj vám – nájdete ich pod značkou 800greccio. (A možno niekoho z vás inšpirujem, aby sa tiež zašiel pomodliť k betlehemu u františkánov. Aj keď už od Vianoc prešiel nejaký ten čas, ešte to môžete stihnúť – presne do Hromníc = 2. februára.) Viac o tom píšem v úvodnom príspevku 800-rokov-greccio.

Dnes vám chcem ukázať fotografie, ktoré som nazbierala pri mojich návštevách františkánskeho kostola v Bratislave.
 
Priečelie Kostola nanebovzatia Panny Márie - františkánsky kostol


Už pri vchode nás víta informačná tabuľa. Pri príležitosti 800-ročného jubilea vianočných sviatkov v Greccio je možné získať plnomocné odpustky (pre seba, alebo pre duše v očistci). Poďme teda ďalej. 


Po kliknutí na obrázok sa zväčší
a môžete si prečítať celý text.

Na Silvestra bol kostol otvorený, tak som si ho mohla prejsť celý a tentoraz som sa modlila pri jasličkách, ktoré boli vyložené pred oltárom.

Kostol františkánov zvnútra.

Vianočná výzdoba a jasličky pred oltárom. A vedľa kríž.

Modlitba pri jasličkách.
A zároveň pred svätostánkom so živým Spasiteľom.

Od istého času ma neprestáva fascinovať aký trón si vyberá "Kráľ kráľov". Jeho kráľovskou kolískou je krmelec pre zvieratá. Jeho kráľovskou korunou tŕňová koruna a kráľovským trónom je kríž. Pretože jeho kráľovskou mocou je LÁSKA. 

 *** *** ***

Ak však chceme vidieť františkánsky betlehem, ktorý majú františkáni v kaplnke sv. Rozálie, je vhodné prejsť cez bočnú tzv. Krížovú chodbu. Tu si hneď môžeme pozrieť františkánsku zbierku betlehemov z rôznych kútov sveta. 


V Krížovej chodbe nájdeme aj niekoľko exponátov z klenotnice, ktorá bola sprístupnená po oprave veže františkánskeho kostola. A keďže k františkánskej spiritualite neodmysliteľne patrí úcta k dieťaťu Ježiš, medzi vystavenými exponátmi nájdeme aj túto sošku Ježiška a oblečenie, ktoré ručne vyšívali sestričky v kláštore (Rakúsko-Uhorsko, posledná tretina 19. storočia).

Dieťa Ježiš z depozitu františkánskej pokladnice

*** *** ***

Keď sme sa nasýtili pohľadom na rôznosť maličkých betlehemských výjavov, môžeme prejsť do samotnej kaplnky sv. Rozálie, kde nájdeme typický františkánsky betlehem v životnej veľkosti. 


Samozrejme aj svätý František kľačí pred jasličkami.
Môžeme sa modliť spolu s ním.


Prišiel aj pastier s ovečkami.

A naľavo starobylá pokladnička s anjelom,
ktorý za každú mincu poďakuje kývnutím hlavy. 
Kľačiac (alebo v polohe, ktorá nám vyhovuje) pred jasličkami, môžeme sa pomodliť napríklad túto modlitbu, ktorú pre nás františkáni pripravili. 

(Po kliknutí na obrázok sa zväčší.)

Dobrý Ježišu, kľačiac pred tvojimi jasličkami ťa prosím o odpustenie mojich hriechov. 
Ty si slnko vychádzajúce z výsosti, stal si sa človekom, aby si zažiaril tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti. 
Urobil si si príbytok medzi nami a dal si život za nás. 
Neprišiel si, aby si svet odsúdil, ale aby si ho zachránil. 
Daj mi milosť úprimného pokánia a pokoru uznať svoju krehkosť. 
Obdar ma vierou v tvoje milosrdenstvo a obnov vo mne radosť z tvojej spásy. 

Mária, Ježišova Matka a Matka Cirkvi
uč nás radosti pokorných a tých, ktorí veria Pánovým prísľubom.
Pomôž nám ohlasovať veľkosť Boha, ktorý sprevádza a zachraňuje trpiace ľudstvo. 
Ty si úsvitom nového stvorenia. 
Ty si Panna, ktorá sa stala Cirkvou. 
Ty si Matka milosti a milosrdenstva. 
Pre nežnosť tvojho nepoškvrneného Srdca vypočuj našu prosbu. 

Svätý Jozef, spravodlivý a verný služobník Pána, ty si svätý a obetavý ochranca. 
Neodním nám, strateným pútnikom, svoju starostlivosť pri našom hľadaní skutočnej vlasti. 
Chráň Cirkev pred nástrahami zlého a nauč nás dôverovať Tomu, ktorý dal svojho jednorodeného Syna, aby nás oslobodil od zla a smrti. 

Svätý František z Assisi, ty si tak miloval chudobného a pokorného Krista, že si s vierou a oddanosťou chcel v Greccio nanovo prežiť noc jeho narodenia v Betleheme; prihováraj sa za nás, aby sme s čistým srdcom mohli kontemplovať krásu vtelenia Božieho Syna a sladkosť jeho pohľadu, ktorý nás volá k novému životu. 

Amen.


Ako sa čas vianočných osláv pomaly vzďaľuje, cítim čoraz menej potrebu adorovať Ježiša ako malé dieťa (a to je možno chyba). Ale veľmi silno si uvedomujem jeho tak blízku prítomnosť vo Sviatosti Oltárnej. To je (tiež) význam jeho mena EMANUEL. A čoskoro sa priblížime k ďalšiemu liturgickému obdobiu, keď sa mu budeme klaňať na tróne, ktorým je kríž...

Ale chcela by som vám zaželať (rovnako ako sebe a nám), nech Božie dieťa v našom srdci stále žije a prináša nám nevinnosť, slobodu, milosrdenstvo a vernú lásku... a nekončiacu radosť zo života. 


..............................................
O týchto františkánskych miestach s betlehemom som už napísala:

A tieto som navštívila zatiaľ bez blogu:
Kostol kapucínov, Bratislava
Kostol františkánov, Trnava
Kostol Najsvätejšej Trojice v správe kapucínov, Pezinok

2 komentáre:

  1. Ako vždy Evi, krásna reportáž.❤️👍🙏🙏

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Ďakujem, Ildikó, za milé slová. Povzdudila si ma. :)

      Odstrániť

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...