nedeľa 14. januára 2024

#800Greccio(2): Prievozský kaštieľŽelám vám všetkým radostný deň!

Dnes chcem zase pokračovať v sérii príspevkov na tému #800Greccio - pri príležitosti 800. výročia prvých jasličiek na pamiatku narodenia Spasiteľa, ktoré pripravil svätý František v talianskom mestečku Greccio. Chcem s vami zdieľať krásu rôznych miest v našom okolí, kde je možné pri tejto príležitosti získať plnomocné odpustky - teda rôzne ustanovizne v správe františkánov a ich scény narodenia Ježiša, alebo aspoň jasličky. 

Tentoraz sa s vami podelím o obrázky z kaštieľa v bratislavskom Prievoze. Spravujú ho sestričky - Dcéry svätého Františka Assiského, ktoré pre nás pripravili viacero rôznych zákutí, kde môžeme rozjímať o Ježišovom narodení a láske svätého Františka k nemu, ktorú chceme s nadšením nasledovať.

Chcem vás povzbudiť, pozrite si príspevok až do konca. Niektoré obrázky možno prerolujete rýchlejšie, texty preskočíte, ale je možné, ba dosť pravdepodobné, že niektoré ďalšie jasličky / betlehem / scéna narodenia... vás zaujmú viac ako iné.

 
Do areálu kaštieľa vchádzame cez kovanú bránu.

Cez mrežu už vidíme domov pre seniorov a chorých:
Dom Matky Anny.

Dom Matky Anny

Od sestričky, ktorá pripravovala betlehem v altánku, som sa dozvedela, že v Dome Matky Anny sú tiež vystavené jasličky s narodeným Ježiškom (pravdepodobne nie jedny). Sú určené primárne pre ubytovaných klientov a ich návštevy. Keďže už tam nikoho ubytovaného nemám, dovnútra tohto zariadenia som nešla.

Ale keď prejdeme okolo domova, dostaneme sa rovno k altánku, ktorý je od 8. decembra vyzdobený ako kaplnka narodenia Pána. Okrem bohatého betlehemu s mnohými detailmi tu nájdeme napr. sochu sv. Františka, anjela strážcu, vytlačenú modlitbu odporúčanú na rozjímanie, ako aj vyhlásenie apoštolskej penitenciárie o možnosti získať odpustky. 

Zem v altánku je nahrubo pokrytá čistou slamou, ktorá nielen pripomína prostredie maštale, kde sa Ježiško narodil (a kde si jeho narodenie pripomínal aj sv. František), ale tiež umožňuje aj v tak mrazivom počasí, aké je tu v posledných dňoch, modlitbu na kolenách. (Vyskúšala som to, a cez slamu som vôbec necítila chlad, ktorý by mi stúpal zo zeme do kolien.)

Altánok premenený na "kaplnku narodenia Pána".


Pri jasličkách nechýba sv. František

Modlitba k Svätej rodine a sv. Františkovi. 
A zem pokrytá hrubou vrstvou slamy.


Ale poďme už ku kaštieľu a neskôr dovnútra do kaplnky (alebo je to kostol?) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Začnime obhliadkou kaštieľa zvonka.

Františkánsky znak Tau na bránke ku kaštieľu,
ktorý slúži ako kláštor Dcér sv. Františka Assiského.
 
Lurdská jaskynka v areáli kaštieľa

Csákyho kaštieľ - celkový pohľad


Socha sv. Jozefa pred kaštieľom

Aha, aj tu jedno miestečko, kde sa môžeme spolu so sv. Františkom modliť pri jasličkách!

Socha sv. Františka - a zase jedny jasličky s malým Ježišom

Prejdime cez bránu do kaplnky (kostola) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Františkánsky znak a heslo "POKOJ A DOBRO" nad bránou nás nenechajú na pochybách, že sme v objekte spravovanom členmi františkánskej rodiny.

Vchod do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovo
v správe sestier františkánok

Vnútri nás už víta Ježiš so žiariacim srdcom. Jeho Láska nás po vstupe do kostola priam objíma. Veľmi som cítila, ako je tento priestor premodlený mnohými generáciami rehoľných sestričiek.Pod oltárom čaká na našu modlitbu Ježiško - a sv. František.

Takto vyzerala kaplnka počas adventu.

A po Vianociach...

Keď som sem zavítala po Vianociach, prekvapilo ma, že to tu zrazu vyzeralo inak.

Spoločná modlitba so sestričkami pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitba pri živom Ježišovi v Eucharistii, 
aj pri jeho soche v jasličkách

Kaplnka po Vianociach

Na ľavom boku pribudla replika oltára z miesta narodenia v Betleheme. Na vrchu je položená maštaľka s betlehemskými postavami...


 Replika oltára z miesta narodenia v Betleheme

Navrchu je maštaľka s betlehemskými postavami.

Nechýbajú pastieri, traja králi, ani sv. František Assiský.

V spodnej časti je v nike tvaru betlehemskej hviezdy umiestnený kameň, ktorý pochádza z Betlehema, priamo z miesta, kde sa podľa tradície Ježiš narodil.Kameň z Betlehema - z miesta narodenia Ježiša

Napravo od oltára nájdeme pripravenú posvätenú "trojkráľovú" vodu.

Trojkráľová voda. A socha sv. Michala archanjela.

*** *** ***


*** *** ***

Ešte sa na chvíľu vráťme do altánku. Tentoraz potme, aby sme si užili svetielka v tamojšom betleheme.
A s pohľadom upretým na Ježiša, želám vám radostné dni, pokojné noci a požehnaný život až do konca.


2 komentáre:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...