streda 31. januára 2018

Z drôtu: Vyberátko na haluškyRadostný deň vospolok!

V predchádzajúcom poste som sa vrátila k našej dovolenke na chalúpke. "Prázdniny" som si užila nádherne. O to viac, že som si našla chvíľku aj na "babranie sa" s drôtom. Vlastne ma prinútila núdza.

Trojkráľový týždeň

Trojkráľový týždeň (presnejšie týždeň od Nového roku do sviatku Zjavenia Pána) sme prežívali na chalúpke. Bolo nám krásne. Užívali sme si spoločný čas. Užívali sme si slobodu, voľnosť, pohyb, vzduch, prírodu...

Užívali sme si...

Našu chalúpku

Krížová cesta s Fatimskou Pannou Máriou

Radostný deň vám želám!

Hoci ma ešte čaká na blogu mnoho restov, dnes sa chcem s vami podeliť o jednu aktuálnu radosť. Ale poďme pekne poporiadku. 

streda 3. januára 2018

Vianoce v Greccio

Ešte stále tu máme vianočné obdobie. A ja som sa rozhodla znovu priniesť nejaké obrázky z nášho putovania po stopách sv. Ftrantiška z Assisi. Tentoraz zastávka v Greccio, kde podľa tradície práve sv. František po prvýkrát zorganizoval betlehemskú scénu so živými ľuďmi a zvieratami.

Presne na mieste, ktoré vidíte na fotografiách nižšie, vraj František slúžil sv. omšu, počas ktorej sa pri slovách premenenia objavil v jeho rukách namiesto hostie živý malý Ježiško. Aspoň tak hovorí legenda.

Aj my sme mali "Vianočnú" sv. omšu v tomto kostole. A potom spoločnú "vianočnú večeru" alebo skôr obed z prinesených zásob. Všetko bolo - klobásy, aj nejaké tie grády. :)

12. 11. 2014

Pred budovou františkánskeho kláštora v Greccio.

Pri jaskynke v Greccio

pondelok 1. januára 2018

Bratislavské Betlehemy

Radostný deň vám želám! Je už dlhoročnou tradíciou navštíviť počas Vianoc Betlehem. Ak sa už nevyberieme do Izraela (nie, nechodíme na Vianoce do Svätej zeme), navštívime nejaký betlehem v okolí. Aby sme si lepšie sprítomnili situáciu narodenia Ježiša. Aspoň chvíľu postáť, poobdivovať, pokloniť sa, v duchu pozhovárať. Najlepšie v niektorom kostole. Alebo aj na námestí, či nádvorí Primaciálneho paláca.

Aj tento rok sa konala výstavka betlehemov z rozličných krajín sveta vo františkánskom kostole. Chcem vám znovu ukázať aspoň niektoré z nich.

Výjav narodenia vo vstupe do Primaciálneho paláca v Bratislave

Blogerská vianočná výmena...


Pozor nejesť! V skutočnosti je to keramická kachlička.

Keď Marcelka z Nordic Passion znovu vyhlásila Vianočnú blogerskú výmenu, najprv som váhala. Bála som sa, že si pred Vianocami nebudem vedieť nájsť čas na tvorenie. A trochu ma odrádzali aj určité problémy s poštou do/z Českej republiky. Ale nakoniec sa udalosti vyvinuli tak, že som sa do výmeny zapojila.

Vianočný pozdrav

Rada tvorím. A rada robím radosť druhým ľuďom. A úplne najradšej tvorím, aby som niekomu urobila radosť. Preto sa snažím posielať pohľadnice tradičnou poštou, a ak je to len trochu možné, chcem ich vyrábať vlastnoručne.Tento rok sa mi podarilo k Vianociam vyrobiť len jednu pohľadnicu. Nakreslenú. Pre špeciálnu osobu, ktorú verím zvlášť poteší. Možno sa vám zdá, že je na obrázku toho priveľa, ale to bol zámer. Aby bolo čo "čítať". Aby bolo na obrázku čo najviac obsahu na pozorovanie a pomenovanie, na cvičenie pozornosti a slovnej zásoby. Ale hlavne, aby karta priniesla radosť a kúsok "naozajstného" života.


Ostatní dostali tentoraz pozdrav z františkánskeho kostola. Namaľoval ho brat františkán Jozef Vydrnák OFM. Výjav s jasličkami a so zástupom bratov františkánov prinášajúcich dary Narodenému, pred bratislavským františkánskym kostolom. Je to benefičná pohľadnica, vďaka ktorej chcú františkáni získať prostriedky na opravu historickej veže na kostole. Rada som prispela.

A vám želám veľa radosti - poslanej, darovanej, aj prijatej. 


Veľa šťastných krokov v roku 2018Želám vám pokojný nový rok a nech máte každý deň dôvod na radosť a vďačnosť


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...