pondelok 18. októbra 2021

Garabandal - kniha o zjaveniach Matky BožejDnes je 60 rokov odo dňa, kedy bolo oznámené hlavné posolstvo zjavení v San Sebastián de Garabandal (18. októbra 1961). Preto vám práve dnes prinášam niekoľko mojich postrehov o knihe Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus od vydavateľstva zachej.sk.

Keď som sa dozvedela, že vychádza knižka o zjaveniach v Garabandale, hneď sa vo mne vynorili spomienky na našu zastávku v tejto chudobnej dedinke uprostred španielskych hôr. Sú to príjemné spomienky [https://letitia-tiba.blogspot.com/2017/03/fatima-garabandal.html]. Ale knižke som sa potešila o to viac, že o týchto zjaveniach a ich posolstve ešte stále viem tak málo. Priznám sa, že boli dokonca časy, keď mi pojem "Garabandal" pripadal neznámy a až by som povedala "podozrivý". Ale to sa po našej návšteve v r. 2017 zmenilo. A tak som sa začiatkom tohto leta dychtivo pustila do čítania. 

Matka Božia nás (aj v Garabandale) vyzýva,
aby sme sa často modlili ruženec

Očakávala som, že sa hneď od začiatku knihy ponorím do udalostí v dedinke San Sebastián de Garabandal a dozviem sa veľa podrobností o zjaveniach, ale aj o prostredí a ľuďoch, ktorí tu vtedy žili. Preto som spočiatku cítila mierne sklamanie, keď autor začal apologeticky obhajovať najprv samotnú možnosť, že sa Matka Božia Mária môže zjaviť ľuďom a potom postupne aj jednotlivé okolnosti zjavení nielen v Garabandale, ale aj na iných miestach (napríklad v Lurdoch, či vo Fatime). Zľakla som sa, že celá kniha bude koncipovaná ako obhajoba zjavení voči istému seňorovi Juanovi Antoniovi Monroyovi a jeho knihe El Mito de las Apariciones (Mýtus o zjaveniach). 

Ale obhajobe zjavení sa autor venuje len v úvode knihy (prvých 26 strán). V ďalších kapitolách najprv zhrnie najdôležitejšie fakty, posolstvá a argumenty viacerých známych zjavení: Katarína Laburé, La Salette, Lourdes, Fatima, Syrakúzy (1. kapitola). Potom už začína samotný príbeh dedinky Garabandal.

Príbeh sa začína
Geografia, história, príbeh... Dobre sa to čítalo.

V závere knihy sa síce autor znovu vracia k akejsi obhajobe, či hodnoteniu zjavení a postoja k nim. Posudzuje zdržanlivý postoj oficiálnej Cirkvi ako rozumnú snahu zabrániť hystérii a zbytočnému obťažovaniu vizionárok a obyvateľov Garabandalu, aj snahe nabaľovať ďalšie a ďalšie senzácie k pôvodnému posolstvu. Kritizuje verejnosť, ktorá najprv lačne prahla po senzácii a neskôr úplne zabúda na volanie nebeskej Matky. Vyjadruje obavy, či sa vôbec bude môcť udiať očakávaný "veľký zázrak" a koľkí ľudia z neho nakoniec budú mať osoh, ak bude záujem o Garabandalské udalosti, a teda aj množstvo svedkov zázraku, tak malé... 

Ale podstatným obsahom knihy je naozaj rozprávanie o udalostiach v San Sebastiáne. Autor veľmi podrobne, veľmi presne a veľmi zodpovedne opisuje všetko, čo sa tu odohralo. Predstavuje nám obyvateľov dedinky, historické okolnosti, ale hlavne udalosti tak ako sa udiali. Všetko o čom v knihe píše dokladá osobnými svedectvami zúčastnených svedkov, prípadne aj obrazovým materiálom a zvukovými nahrávkami. 

V obrazovej prílohe portréty vizionárok a ich rodičov


Garabandalský kostolík zvnútra aj zvonku

Úvoz a cesta k Los Piňos
Miesto zjavení a tiež budúceho "Veľkého zázraku"

Bolo príjemné vracať sa na miesto, ktoré mi prirástlo k srdcu hneď ako som ho v lúčoch vychádzajúceho slnka prvýkrát uvidela. Všetky miesta autor opisuje tak verne, že som mala pocit, akoby som chodila s pútnikmi priamo v uličkách San Sebastiánu, či v úvoze, modlila sa na vrchu Los Piňos, alebo v kamennom kostolíku, či v niektorom z malých kamenných domčekov, ktoré im slúžili za domov. Živým predstavám opisovaných udalostí pomáhalo tiež množstvo fotografií v knihe. Môžeme vidieť celkový pohľad na dedinku a okolité kopce, zábery domov a uličiek, sú zobrazené jednotlivé miesta udalostí, kamenný kostol a samozrejme dievčatá počas zjavení, aj mimo nich. 

Pri čítaní som sa ponárala do deja celkom akoby som bola tam. Čítala som svedectvá mnohých ľudí, ktorí prichádzali do Garabandalu s pochybnosťami, hlbokými osobnými problémami, či priamo s rozhodnutím vyvrátiť "tie bludy". A vracali sa povzbudení, radostní a presvedčení o pravosti zjavení a o nesmiernej Božej dobrote a láske k nám. "Počúvala" som úprimné slová vizionárok, ako s istotou a dôverou hovoria o všetkom, čo im povedala Panna. Verili predpovedaným udalostiam bez najmenších pochybností napriek tomu, že okolnosti nasvedčovali opak. A samozrejme mali pravdu. Pozorovala som spolu s očitými svedkami deti pri zjaveniach, videla som dôkazy, počúvala správy od Panny pre rôzne osoby s podrobnosaťami, ktoré deti nemali odkiaľ vedieť... 

Dievčatá počas zjavenia

Ale hlavne som "počúvala", čo nám presvätá Panna hovorí. Aké dôležité je veľa sa modliť. Často prichádzať k Sviatosti Oltárnej. Činiť pokánie a odprosovať za svoje hriechy aj hriechy iných ľudí. Veľa sa modliť a obetovať za kňazov a za biskupov. Aká cenná je obeta, pokora a poslušnosť. 

"Ľudia musia priniesť veľa obiet, konať veľké pokánie. Musíme často navštevovať Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. Ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí. Ak to neurobíme, postihne nás veľký trest. Pohár sa už plní a ak sa nezmeníme, príde trest."
Hovorí posolstvo z 18. októbra 1961

A tak sa znovu rozhodujem: Veľa sa modliť. Stále žiť v Božej prítomnosti. Často navštevovať Ježiša vo Sviatosti oltárnej. Veľa sa modliť ruženec. Modliť sa za kňazov a biskupov... Spytovať si svedomie a vyhýbať sa každému aj najmenšiemu hriechu. Vytrvalo konať dobré skutky (ktoré pre mňa Pán pripravil), s radosťou vždy poslúžiť svojim bratom a sestrám, ako aj s láskou prijímať všetky ťažkosti a protivenstvá a ponúkať ich ako obetu Bohu.Ruženec zo San Sebastiána de Garabandal

Možno je v štýle knihy trochu cítiť, že bola napísaná už v roku 1965, ale to sa týka najmä úvodu a záveru. Opis zjavení a všetkých udalostí okolo, ktoré tvorí prevažnú väčšinu knihy, je napísaný veľmi príjemným ľudským spôsobom. Rovnako, akoby ich opísal niekto len včera. Pri čítaní knihy Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus som si užívala veľmi príjemné nedeľné chvíľky.

Za knižku ďakujem vydavateľstvu zachej.skŽelám vám pokojné a radostné dni, aby ste vždy pociťovali Božiu lásku k vám a aby ste vždy mali niečo dobré na čítanie. 


1 komentár:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...