Slovko

Tu si postupne píšem malé myšlienky, ktoré ma oslovili. Niektoré sú zároveň linkom. Ak naň kliknete, zavedie vás k širšiemu kontextu, v ktorom som danú myšlienku našla, alebo ktorý ju podrobnejšie vysvetľuje.4. 12. 2021
"Prve miesto v tvojom živote je len jedno jediné. 
Práve oň sa zohráva každý deň ten najväčší boj."

2. 9. 2021
"Všechno začíná a končí přesně ve správný čas a na správném místě."
(Joan Lindsayová: Piknik na Hanging Rock)

21. 12. 2020
Kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nijakého zla!

13. 12. 2020
Cesta radosti nie je nejakou prechádzkou. Je to tvrdá práca.
(Pápež František)

8. 12. 2020
Rob, čo robíš; všetko ostatné, dobré či zlé, si nevšímaj.
Maximilián Kolbe

7. 12. 2020
"Obetujeme Bohu svoju vôľu, svoj rozum, svoje myslenie, celú svoju bytosť prostredníctvom rúk a srdca Panny Márie. Vtedy náš duch nadobudne vzácnu vnútornú slobodu, ktorej je celkom cudzia úzkostlivá napätosť, smútok, depresia, tieseň či malomyseľnosť."
[Matka Yvonne-Aimée de Malestroit]

8. 2. 2020
Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
(1 Jn 4, 12)

1. 1. 2018
Je to dobré cvičenie, povedať si: "Boh ma miluje." 
[Pápež František]

20. 3. 2017
"Ja som Boh. Myslíš, že okolnosti prekazia moje plány? Ja viem hovoriť aj v hluku a vrave. Záleží len na tebe, či ma chceš počúvať."
(vnútorný hlas)

17. 3. 2017
"Ako veľa kňazov a biskupov smeruje do pekla a stiahnu so sebou toľko duší!" (modliť sa za kňazov)
[P. M. v Garabandale]

1. 1. 2017
"Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí."
[P. Mária vo Fatime]

22. 10. 2016
"... Hladným vás rozdám, keď vás premením."
[z piesne komunity Emanuel]

1. 1. 2016
Práve takúto ťa milujem.
[Tvoj Boh]

16. 10. 2015
"Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave."
[Bl. Matka Tereza]

Máj 2015
Spoliehaj sa vždy a vo všetkom na Pána.
Čas strávený modlitbou nikdy nie je stratený.
[Poučenie pri sviatosti zmierenia]

23. 1. 2015
A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."
A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.
[Sk 4, 29-31]

26. 9. 2014
"Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom..."
[Kaz 3, 1-11]

31. 8. 2014
"Nezľakni sa ich, aby som ti nenahnal strach pred
nimi. ...
Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí
Pán, ja ťa zachránim."
[Jer 1, 17-19]

11. 6. 2014
A riekol mi: "Syn človeka, môžu tieto kosti ožiť?" Odpovedal som: "Pane, Bože, to vieš ty."
[Ez 37, 3n]

6. 5. 2014 
Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!
[Rim 8, 32]

3. 5. 2014
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
[Ž 27]

2. 2. 2014
Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.
[1 Jn 3, 16]

12. 9. 2013
On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.
[Kol 2, 10]

1. 9. 2013
"Môžeme sa sťažovať...plakať, dokonca aj kričať... (len nezúfať! to by bola nevera)."
[Mária K.]

31. 8. 2013
„Cokoli děláte, udělejte tak brzy, jak to jen jde. Nemyslete si, že na to budete mít čas později. Veškerý volný čas se sám od sebe zaplní. Příroda nenávidí vakuum.“
[neznámy autor]

17. 2. 2013
„V rozhodujúcich momentoch života, ale pri dôslednom pohľade v každej chvíli, stojíme na rázcestí: chceme nasledovať ego alebo Boha?“
[Anjel Pána s Benediktom XVI.]

2. 2. 2013
Neprenáhľuj sa svojim jazykom, ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci! 
[Sir 4, 34]

1. 2. 2013
"Nestrácajte dôveru."
[Hebr 10, 35]

28. 2. 2013
Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
[Rim 14, 17]

1. 10. 2012
„Být malý znamená vůbec nepozbývat odvahu kvůli svým chybám, protože děti často upadnou, ale jsou příliš malé, než aby si ublížily.“
[sv. Terezka Ježiškova]

7. 9. 2012
"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky."
[1Sol 5, 16-18]

3. 9. 2012
"Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta."
[Jak 1, 27]

22. 6. 2012
... Sprav môj život radostným, aby som ľuďom prinášal radosť. Ty si moje svetlo, svieť ľuďom cezo mňa.
[Pôvodný zdroj nepoznám]

 15. 6. 2012
Čoho sa bojíš, Môže azda hroziť nebezpečenstvo v náručí Všemohúceho dieťaťu, ktoré je tak milované ako si ty milovaná mnou?
[Ježiš k Margite Márii Alacoque]

7. 6. 2012
Zem do ktorej ťa Boh doviedol nie je ako Egypt, odkiaľ si prišiel. Nemôžeš žiť, ako si žil tam.
[Z knihy Thomasa Mertona - Sedemstupňová hora]

4. 6. 2012
"Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku."

[1 Pt 1, 1 - 7]

27. 4. 2012
"Kto potom môže byť spasený?" "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné."
[Mk 10, 27]

24. 4. 2012
Aké ráno taký deň. Aký večer, také ráno.

23. 4. 2012
„Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život."
[Jn 6, 22 - 29]

18. 4. 2012
Vděčnost jako disciplína obsahuje vědomou volbu. Mohu si zvolit, že budu vděčný, i když mé city stále ještě vězí v bolesti a zášti...

1. 3. 2012
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť.
[Jer 29, 13]

26. 2. 2012
"Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom"
[Hebr 10, 24]

4. 2. 2012
Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.
[Ž 29, 11]

16. 1. 2012
Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta...
[1 Sam 15,22]

13. 12. 2011
"Božie kráľovstvo je medzi vami."
[Lk 17, 21]

1. 11. 2011
"Buď veselý. Pamatuj, že všechno, co tě připravuje o klid a co tě zneklidňuje, to nepřichází od Pána."
[Don Bosco]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...