nedeľa 2. októbra 2022

Ružencový október: Fatimská sobota na HlbokejRadostný deň vám všetkým prajem! 

Včera bola prvá sobota v mesiaci októbri, teda tzv. Fatimská sobota. Pri tej príležitosti som sa vybrala na naše bratislavské mariánske pútnické miesto na Hlbokej ceste, pomodliť sa svätý ruženec. Rada sa modlím vonku, na mieste, kde sa stretávajú modlitby mnohých pútnikov. Na mieste, ktoré je zvláštnym spôsobom zasvätené našej nebeskej Matke. A to jaskynka "na Hlbokej" určite je. Chodievali sem (iste nielen) mladí ľudia za komunizmu, stretávali a stále sa tu stretávajú Bratislavčania už 130 rokov, odkedy toto údolie neslúži ako kameňolom. Je to miesto ticha, miesto modlitby, miesto stretnutia neba so zemou. 


Chcela by som vám priblížiť aj trochu z histórie tohoto pútnického miesta. Toto píšu na informačnej tabuli pri vchode: 
Lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste v Bratislave bola pôvodne kameňolomom, z ktorého sa ťažil kameň na mnohé miesta a stavby v blízkom i vzdialenom okolí. V roku 1892 grófka Gabriela Szapáry, za pomoci bratislavských veriacich, dala upraviť kameňolom a do výklenku jaskyne umiestniť sochu Panny Márie Lurdskej. Túto prvú sochu zakúpili a pre jaskyňu darovali dievčatá a robotníčky z bratislavskej textilnej továrne. Lurdská jaskyňa bola posvätená 15. septembra 1892. Veľmi rýchlo sa stala obľúbeným miestom modlitieb mariánskych ctiteľov. 

Pôvodná sadrová socha Panny Márie bola v roku 1946 nahradená novou, vytesanou z bieleho carrarského mramoru. Posvätená bola 1. mája 1946 najdôstojnejším pánom biskupom Dr. Michalom Buzalkom. Novú sochu, presne podľa pôvodnej predlohy, vytesal z mramoru slovenský akademický sochár majster Fraňo Gibala. 

Počas dlhej histórie Lurdskej jaskyne veriaci z vďaky i ako prejav úcty a mnohých prosieb k Panne Márii umiestnili na priľahlé steny areálu vyše 4000 pamätných tabúľ, ktoré dotvárajú celkový dojem tohto pútnického miesta. Práve sa začal "ružencový" október a s ním naša výzva #ruzencober. Preto na prvej fotografii vidíte môj farebný - misijný ruženec, ktorý nosím stále vo vrecku - vždy pripravený na modlitbu. Jednotlivé farby symbolizujú rôzne kontinenty - Áziu, Austráliu a Oceániu, Európu, Ameriku, Afriku. A tak, keď sa pomodlím na ňom 5 desiatkov, modlím sa hneď za celý svet. 

Zaujali ma aj ružence zavesené na ohrádke a pripravené pre "zábudlivých" pútnikov, aby sa mohli pomodliť aj ak svoje "pátričky" so sebou nemajú. Na ďalších fotografiách vám ukážem postupne celý areál stále z väčšieho a väčšieho odstupu. Alebo si môžete pozerať fotografie odspodu od poslednej k prvej a budete mať pocit, akoby ste prichádzali k jaskynke zvonku. 


Na poslednom obrázku si po zväčšení môžete prečítať o histórii celej Kalvárie, blízkeho kostola Panny Márie Snežnej a Hlbokej cesty ako aj bývalého kameňolomu, kde je teraz pútnické miesto s Lurdskou jaskyňou. Pre zväčšenie stačí kliknúť na obrázok.


Teraz vám už želám radostné dni, pokojné noci a požehnaný október. A teším sa na vaše príspevky k výzve #ruzencober.
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...