sobota 9. apríla 2022

Čítanie na pôst - 40 dní...Radostný deň! 
 
Veľký pôst sa nám síce už chýli ku koncu, ale možno práve toto je čas na plánovanie, ako chceme prežívať Pôstne obdobia v nasledujúcich rokoch. Preto som sa rozhodla podeliť sa s vami o svoje skúsenosti s knižkami, ktoré mi v poslednom čase pomáhajú viac sa sústrediť na posolstvo tohto obdobia. Ide konkrétne o ponuku zamyslení inšpirovaných Svätým písmom na každý deň pôstu. 

Zapáčila sa mi aktivita vydavateľstva zachej.sk a už tretí rok sa nechávam viesť knižkami, ktoré každoročne vydáva na túto tému. Dnes sa s vami chcem podeliť o svoje dojmy z nich. Zatiaľ vyšli tieto štyri:


Pre úplnosť potom krátko spomeniem aj knihu Pietra Glassa 40 dní duchovného boja (keďže pojem "40 dní" nás môže lákať k takémuto použitiu) a knihu Pete Greiga Keď Boh (ne)mlčí z vydavateľstva kumran.sk, ktorá tiež obsahuje 40 denných zamyslení vhodných na obdobie pred Veľkou nocou. Moja povaha je hodne systematická, preto som samozrejme chcela začať prvou knihou vydanou v tejto "sérii" - Uzdravujúci pôst duše. Ale keďže navyše všetko robím na poslednú chvíľu, nepodarilo sa mi ju kúpiť včas pred Popolcovou stredou, a tak som Pôst v roku 2020 začala prežívať s druhou vydanou knižkou Bezstarostný pôst, ktorú som pôvodne kúpila pre môjho manžela. 
(Rada pre moje budúce ja: Nenechaj sa odradiť od kúpy knihy, ktorú chceš čítať "až" v Pôste tým, že je ešte len Advent!)Z tejto knihy som bola nadšená. Pokiaľ môžem porovnávať, Bezstarostný pôst považujem za najlepšiu z doteraz vydaných kníh z tejto "série". 

Začínala síce na môj vkus trošku pomaly, prvé dni som mala stále pocit, že "tam už som", ale aspoň som si mohla potvrdiť správnosť svojich postojov. V celej knihe som nenašla jediné tvrdenie, s ktorým by som nemohla súhlasiť. A čo sa týka dorastania k dôvere a pokoju, v ďalších kapitolách autor postupne pridával a po pár týždňoch v časoch začínajúcej pandémie som sa k nej vyslovene utiekala pri hľadaní pocitu istoty a bezpečia. Môžem povedať, že mi myšlienky, ktoré som si z nej každý deň čítala naozaj pomáhali nachádzať istotu v Bohu pri každej situácii, akokoľvek by bola desivá, alebo by mi naháňala hrôzu, či vzbudzovala obavy. 

Myslím, že v každom čase sú mnohé veci, ktoré nám naháňajú strach. Ale strach nie je od Boha. Boh nám naopak dáva nástroje, ako môžeme ducha strachu poraziť a nachádzať istotu, bezpečie a radosť v Ňom. Či už sa jedná o úplne obyčajné banálne obavy každodenného života, či sa nachádzame v obzvlášť ťažkej životnej situácii, alebo nás ohrozuje nejaký globálny "problém". Vždy môžeme nájsť oporu v Tom, ktorý má moc nad celým svetom a ktorý nás nekonečne miluje. Viem, že niekedy je ťažké, alebo takmer nemožné nachádzať túto istotu a pokoj. Ale práve v tom nám pomáha Božia milosť. A zamyslenia v knihe Garryho Zimaka Bezstarostný pôst nám zase pomáhajú túto milosť objaviť a zakúsiť.

Práve preto som knižku požičala jednej blízkej osobe, lebo verím, že aj jej pomôže nájsť pokoj a bojovať so strachom v jej situácii (aj keď je veľmi ťažká). A podľa jej reakcií vidím, že už prvé kapitoly padajú na úrodnú pôdu a prinášajú ovocie.


Po nadšenej reakcii na "Bezstarostný pôst" som sa o rok neskôr s očakávaním pustila do čítania/štúdia predchádzajúcej knihy Uzdravujúci pôst duše, ktorú napísal Ken Kniepmann. "40 dní, ktoré ťa oslobodia od hriechu", sľubuje podtitul. Názov, aj podtitul ma veľmi zaujal a mala som od tejto publikácie veľké očakávania. Aj úvodné kapitoly vyzerali sľubne a tak som sa vrhla s nadšením do jednotlivých dní s predstavou, že mi kniha pomôže zbaviť sa svojich nedostatkov a "závislostí". Veľmi ma zaujalo prepojenie siedmych hlavných hriechov nielen so siedmymi čnosťami, ale aj so zraneniami, ktoré nás k týmto hriechom vedú. Kniha sľubuje odhalenie týchto prepojení a pomoc pri zrieknutí sa nielen hriechov ale aj zranení, ktoré sú podľa autora ich koreňom. A samozrejme aj pri uzdravení z týchto zranení a budovaní adekvátnych čností. 

Ako spomínam - pustila som sa do čítania tejto knihy a následnej modlitby s nadšením a veľkými očakávaniami. ... A vytrvala som až do konca. Ale hoci som čakala Boží zásah a cestu k zmene niektorých mojich chýb ... na konci som ostala skôr sklamaná. Akoby sa ma témy knihy nijako nedotkli. Dokonca si nie som istá, či by som v sérii pokračovala aj v nasledujúcich pôstnych obdobiach, ak by som začala práve touto knihou.

Ale nenechajte sa mnou odradiť. Možno som len knihu neuchopila správne. Možno som niečo prehliadla, alebo skrátka toto nebola cesta určená konkrétne pre mňa. Ak vás téma zaujala, prečítajte si na stránke vydavateľstva aj množstvo nadšených recenzií od iných čitateľov. 


Tento rok (2022) som sa rozhodla prežiť "Prelomový pôst" s knižkou od františkánskeho kňaza a "ekumenického učiteľa, ktorý svedčí o všeobecnom prebudení v oblasti kresťanského mysticizmu..." Richarda Rohra.


Očakávala som "fascinujúce stretnutia so Svätým písmom", ako hlása podnadpis. A prvé kapitoly ma naozaj chytili. Každý deň som poctivo čítala, meditovala a zapisovala si hlavné myšlienky. 

Autor vyhlasuje, že zvolil pre každú kapitolu (na každý deň) nadpis, ktorý vystihuje hlavnú myšlienku - aby sme ju v dlhom texte nestratili. Potom nasleduje úvaha a až po nej úryvok zo Svätého písma, nad ktorým máme meditovať. V závere kapitoly je vždy "Uvedenie do modlitby". Jedna, dve vety, ktoré nám majú pomôcť nadviazať rozhovor s Bohom vlastnými slovami a myšlienkami inšpirovaný témou dňa.  

Ale postupne sa začali objavovať myšlienky, ktoré mi úplne nesedeli. Dokonca mi pripadajú, povedzme, trochu kontroverzné. Stále viac som nadobúdala pocit, akoby autor obchádzal posolstvo biblických textov, ako ich podáva tradícia Cirkvi. Možno sa snaží ukázať inú, neznámu stranu mince. Vytrhnúť nás zo stereotypov. Ukázať, že svet, a Božie kráľovstvo nie je "duálne", nemáme "bojovať proti zlu", ale prijímať aj inú pravdu, než tú našu, o ktorej sme presvedčení... 

Dokonca si dovolí s niektorými pasážami Biblie nesúhlasiť a objavujú sa slovné spojenia ako: "Tento text nie je veľmi inšpirovaný a nie je ani veľmi inšpirujúci." (s.120). No neviem, Cirkev nás učí, že celé Sväté písmo je inšpirované a Ježiš sám vyhlasuje, že ani čiarka z neho sa nepominie... Možno by stálo za to aj starozákonné texty nechať prekvasiť Ježišovou láskou a obetou a hľadať, čo nám cez ne Boh hovorí. 

Nechcem autorovi krivdiť. Možno to bolo len nešťastné vyjadrenie. Možno som ho ja nepochopila. Možno nevidím niečo, čo on vidí, alebo naopak vidím, čo tak nie je... Každopádne knihu dočítam do konca, už nás čaká len posledný týždeň. A hoci nechcem nekriticky preberať autorove myšlienky, určite pôst s touto knihou je pre mňa prínosom. Napríklad aj vtedy, keď v následnej modlitbe "diskutujem" s Bohom o tom, čo si z témy mám naozaj vziať, či má autor v niečom pravdu, a čo by som mala zmeniť ja na svojich názoroch. 

Ale už sa teším na budúcoročný Pôst, ktorý chcem prežívať z nedávno vydanou knižkou Pôstny navigátor od francúzskeho teológa, kazateľa, spisovateľa a rímskokatolíckeho biskupa zo 17. storočia Jacques - Bénigne Bossueta. Predpokladám, že to bude naopak pekne silná dávka "tradičnej katolíckej mystiky". 


4. Jacques - Bénigne Bossuet: Pôstny navigátor (50 nadčasových rozjímaní)

K obsahu tejto knihy sa zatiaľ neviem vyjadriť. Ale už teraz môžem oceniť grafickú stránku knihy. Už prebal hoci papierový, je veľmi príjemný na dotyk, matný s drobnými lesklými prvkami. Poetická grafika sa decentne objavuje aj vnútri knihy, drobnou ratoliestkou na začiatku každej kapitoly a jemným vencom z tŕnia na začiatku každého týždňa. Príjemné akurát veľké písmo uľahčuje čítanie a vďaka drsnému nebielenému pórovitému papieru kniha napriek svojmu rozsahu 181 strán nie je ťažká na prípadné nosenie. Či sú ťažké myšlienky v nej obsiahnuté posúdim na budúci rok. ;)

Kniha je rozdelená na 6 pôstnych týždňov a obsahuje 50 rozjímaní od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu. Nezdá sa vám to? Ani ja som sa toho najprv nevedela dopočítať. Tak poďme spolu: (Od Popolcovej stredy do soboty 4) + (Šesť týždňov od nedele do nasledujúcej soboty 6 x 7 = 42) + (Veľkonočná vigília, Veľká noc 2) + (sviatky, ktoré tradične pripadnú na pôstne obdobie - Slávnosť svätého Jozefa, Slávnosť Zvestovania 2). Teda 4 + 42 + 2 + 2 = 50.

Jednotlivé dni už nie sú nijako členené, tvorí ich súvislý text s odkazmi na citáty zo Svätého písma a z Katechizmu Katolíckej cirkvi. "Rozjímania v tejto knihe sú prevzaté z Bossuetových duchovných spisov a usporiadané tak, aby boli v súlade s evanjeliom Pôstneho obdobia." Príjemne ma prekvapilo, že kniha zahŕňa okrem vyslovene pôstnych dní a dní Veľkonočného trojdnia aj slávnosť Vzkriesenia a nezabúda ani na vložené sviatky, ktoré pripadnú každý rok na iný liturgický deň pôstu - slávnosť sv. Jozefa a Zvestovania. 
 


Celkové zhodnotenie série: 

Plusy: 
+ Páči sa mi, že každý rok vydavateľstvo zachej.sk vydá novú knižku zamyslení na pôst. Môžem tak v tradícii, ktorá sa mi tak zapáčila pokračovať každý rok s novou zásobou myšlienok.

+ Oceňujem, že katolícke vydavateľstvo vyberá pre tieto knihy katolíckych autorov, hoci vychádzajú z rôznorodých myšlienkových prúdov. 

+ Pre katolíkov je tiež veľkým prínosom, že každý deň je zamyslenie založené na úryvku zo Svätého písma zhodnom s liturgickým čítaním. Teda s textom, ktorý sa číta v celej Cirkvi na celom svete napríklad pri bohoslužbách. Môžem teda celý deň prežívať / prežúvať ten istý text, ktorý nám na tento deň ponúka matka Cirkev. Či už si ho čítam v knižke na Pôst, v aplikácii v mobile, alebo ho počúvam na svätej omši... Možno budem počuť (homília, rozhovory s priateľmi), alebo čítať (kniha, poznámky na sociálnych sieťach, aktuálne články) rôzne myšlienky a rôzne pohľady na tento text. Ale vždy sa budú "točiť" okolo toho istého základu - vždy z toho istého textu Božieho slova.

Mínusy: 
- Za taký trochu hlúpy nedostatok považujem nejednotnosť formátu týchto kníh. Tešila som sa, ako si ich budem ukladať do poličky na knihy pekne vedľa seba a vznikne krásne sa rozrastajúca zbierka. Očakávala som, že ide o jednotnú edíciu. Aj keď nikde nevidím takúto "edíciu" vyslovene deklarovanú. A to mi pripadá trošku škoda. Vzhľadom k nerovnakej výške mám dokonca nutkanie knižky preusporiadať, aj keď by som ich chcela mať uložené v poradí ako vyšli. Nechápem, prečo musí byť každá z kníh o pár milimetrov vyššia/nižšia/širšia/užšia... 
(Podobný problém vidím aj pri iných publikáciách z vydavateľstva zachej.sk. Napríklad s témou modlitby Ruženca.)

Na obrázku sú len tri knihy,
štvrtá (Bezstarostný pôst) je požičaná.

Na záver ešte krátko spomeniem dve knižky. 

Kniha 40 dní duchovného boja, ktorú napísal poľský katolícky kňaz, mariánsky ctiteľ a bývalý exorcista Piotr Glass, obsahuje 40 krátkych kapitol venovaných témam duchovného života a boja s pokušením. Ak si prečítate každý deň jednu kapitolu - jednu tému, za 40 dní máte preštudovanú celú knihu. Možno sa vám na Pôstne obdobie hodí práve takýto prístup. Podrobnú recenziu na túto knižku som napísala už vo februári - link


Poslednou knihou o ktorej chcem dnes písať je doplnok ku knihe Pete Greiga Keď Boh mlčí: Keď Boh (ne)mlčí, 40 denných zamyslení z vydavateľstva kumran.sk. Túto knihu som ešte nečítala, preto vám o nej napíšem len to, čo možno vidieť po zbežnom prelistovaní. 

Určite sa hodí na Pôstne obdobie, alebo presnejšie na obdobie pred Veľkou nocou. Celá kniha má kapitoly podelené do štyroch častí podľa štyroch dní veľkonočného trojdnia - Zelený štvrtok (13 dní), Veľký piatok (13 dní), Biela sobota (7 dní) a Veľký týždeň (7 dní). Záverečná kapitola venovaná "otázkam, ktoré uzdravujú" nesie názov Veľkonočná nedeľa. Takže úvodom do meditácie tentoraz nie sú liturgické čítania na jednotlivé pôstne dni, ale udalosti veľkonočných tajomstiev. Hoci ku každému dňu autor pridal poznámku na ktorý deň Pôstneho obdobia pripadá, nie je nutné držať sa tohto termínu. Autor v úvode vyslovene píše, že "tieto zamyslenia sa neobmedzujú iba na Pôstne obdobie; rovnako dobre vám poslúžia aj v iných častiach roka, preto, prosím, nečakajte do najbližšieho februára alebo marca." 

Text na každý deň sa drží jednoduchého vzorca: Stíšenie, reflexia, otázky, podriadenie sa. Samozrejme meditácia vychádza (predpokladám) z Božieho slova (Biblie), ale zároveň je prepojená s myšlienkami knihy Keď Boh mlčí (v podnadpise každého dňa je uvedené, ku ktorej kapitole knihy sa viaže). 

Ja momentálne čítam (okrem iného) knihu Ako sa modliť od tohoto istého autora. Po nej sa vrhnem na Keď Boh mlčí a hneď potom mám v pláne 40-dňové "duchovné cvičenia" s touto prílohou Keď Boh (ne)mlčí


Hádam som týmto textom aspoň niekoho z vás inšpirovala. Možno si aj vďaka mojim postrehom vyberiete cestu, ako chcete prežívať Pôst, alebo ak nie, aspoň teraz viete, že "aj takto sa dá".

A ja vám želám pokojné dni a požehnané prežitie Veľkého /alebo po novom Svätého týždňa. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...