pondelok 10. apríla 2017

Fatima 1. časť (Púť do Fatimy, 5. - 7. deň)


Fatima

Konečne som tu, aby som sa s vami podelila o naše zážitky zo vzácneho pútnického miesta - Fatimy. Prežili sme tu krásny a požehnaný čas. Niektoré obrázky a myšlienky prinášam konečne aj vám.

Myslím, že práve dnes sú veľmi aktuálne posolstvá, ktoré nás vyzývajú k modlitbe za pokoj vo svete i v ľudských srdciach a za skončenie vojny a všetkých násilných konfliktov. Môžeme sa spojiť v modlitbe za obete nedávnych (aj dnešných) a tiež budúcich útokov a nezabudnime ani na modlitbu za tých, ktorí toto násilie páchajú. Pretože práve v ich srdciach najviac chýba pokoj a láska.

A teraz už sa poďte s nami prejsť na mnohými modlitbami požehnané miesta vo Fatime.

Prichádzame do Portugalska

20. - 22. 3. 2017
Po dlhom putovaní sme konečne prešli cez Portugalskú hranicu a po ďalších pár hodinách sme mohli vojsť na sväté miesta vo Fatime. 

Sanctuarium Fatima

Priestor sanktuária je obrovský, pripravený pre ozaj veľké množstvo pútnikov. Len prejsť cez celé námestie k bazilike stojí veľa krokov. Ako dobre, že sem prichádzame ešte pred hlavnou pútnickou sezónou. Aj tak tu ani zďaleka nie sme sami, ale bez problémov nachádzame pokoj a ticho na modlitbu. 

"Stará" Bazilika Ružencovej  Panny Márie

V popredí pódium a oltár pripravený pre pápeža

Prichádzame k "starej" bazilike Ružencovej Panny Márie. Pred bazilikou je už pripravený vyvýšený priestor so strieškou a oltárom na slávenie svätej omše. Práve tu bude Svätý otec František slúžiť omšu 13. mája 2017 a doteraz blahoslavených pastierikov Jacintu (Hyacintu) a Francisca (Františka) vyhlási za svätých.

Po oboch stranách baziliky vidíme stĺporadie, ktoré ukrýva mozaikové výjavy krížovej cesty. Na ľavej strane prvých 7 zastavení, druhá polovica je vpravo.

Stĺporadie okolo baziliky kryje výjavy krížovej cesty

A už vchádzame do baziliky. V prednej časti nachádzame bočné kaplnky - vpravo sú uložené ostatky blahoslaveného Františka, vľavo bl. Hyacinty a Lucie. Práve týmto trom malým pastierom (6 r., 7 r. a 10 r.) sa v roku 1917 zjavila Panna Mária a žiadala ich o modlitbu za pokoj vo svete, za obrátenie Ruska (Rosia, deti si najprv mysleli, že je to nejaká hriešna žena) a zasvätenie sveta jej Nepoškvrnenému srdcu.

Vnútro baziliky

Reliéf Ružencovej Panny Márie v apside

Zastavenie pri hroboch pastierikov
(bl. Jacinta, Lucia, na druhej strane je pochovaný bl. Francisco)

Zotrváme chvíľu v tichej modlitbe. Potom sa poberieme zase ďalej. Pri východe z baziliky vidíme v diaľke ponad pápežské pódium "novú" baziliku Najsvätejšej Trojice. Neľutujeme kroky a ideme tam.

Pohľad od "starej" baziliky k "novej".
(V popredí pódium pre pápeža na 13. 5. 2017)

Kríž nad "novou" Bazilikou Najsvútejšej Trojice
 
"Nová" bazilika zvnútraPriznám sa, že architektúra tejto "novej baziliky" ma nenadchla. Ani sa mi tu veľmi nedalo sústrediť na modlitbu. Zdá sa byť v prvom rade funkčná, pojme naozaj veľké množstvo pútnikov, ktorí môžu aj vo veľkom počte pohodlne vchádzať a vychádzať. 

Pri vychádzaní z baziliky sa nám naskytol tento pohľad

Prešli sme si aj Jubilejnú trasu, pripravenú pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Prvou zastávkou je Jubilejná brána (Portál storočia). Je postavená presne podľa vzoru pôvodnej drevenej brány, ktorú postavili miestni veriaci krátko po prvých zjaveniach ako vyjadrenie viery ľudu na tomto milostivom mieste. Tu sme podľa návrhu autorov jubilejnej trasy vyznali svoju vieru...

"Môj Bože, verím... verím, že ty si jediný Boh, skutočný Stvoriteľ všetkého, čo existuje, jediný Pán nebies i zeme, jediný hodný toho, aby sme mu slúžili, velebili ho a milovali." 
(amatérsky preklad z poľštiny) 

.. a pomodlili sme sa Vyznanie viery (Verím v Boha...).

Jubilejná brána, postavená podľa vzoru pôvodnej
drevenej brány spred 100 rokov.Ďalej sme pokračovali ku Kaplnke zjavenia. Túto pomerne dlhú trasu niektorí prechádzajú kľačiačky modliac sa za svoj úmysel, alebo ďakujúc za udelené milosti. Aj ja som si to skúsila... s modlitbou ruženca sa dá prekonať veľa.

Konečne prichádzame k presklenému prístrešku, postavenému nad pôvodnou maličkou Kaplnkou zjavení. Táto bola postavená v r. 1918 len niekoľko metrov od duba, na ktorom sa zjavovala Panna Mária. Teraz je jej okolie kryté pred nepriaznivým počasím strechou a spredu i zboku sklenými stenami, aby sme sa mohli pohodlnejšie pohrúžiť do modlitby. Zadná stena je voľná, pretože sa tu často schádza k modlitbe veľké množstvo pútnikov a dovnútra by sa nezmestili.

Tu sme sa podľa plánu mali pomodliť sv. ruženec za pokoj vo svete a za skončenie vojny. Myslela som na všetky vojnové konflikty, ktoré sú vo svete aj teraz (tiež na teroristické útoky) a vyprosovala pokoj do srdca všetkých ľudí. Najviac tých, ktorí majú v rukách moc. Modlili sme sa ho tu viackrát počas našej púte. Individuálne, aj spoločne s ostatnými veriacimi (rôznych národností). Krásne znejú zdravasy napr. v kórejskom jazyku.


Prístrešok nad Kaplnkou zjavení

Pod prístreškom - Kaplnka zjavení, pred ňou socha P. M. Fatimskej
a priestor na modlitbu - predovšetkým modlitbu ruženca.


Spoločná modlitba ruženca
(na obrázku desiatok v poľštine, slovenský som nestihla odfotiť)

Mali sme tu aj slovenskú sv. omšu

Vzadu vidno cez sklenú stenu strom -
dub, presne taký, na akom sa zjavovala P. M.

Trasa jubilea pokračuje do "starej" baziliky Panny Márie Ružencovej. Tu sa pristavíme pri hroboch pastierikov, aby sme sa podľa ich vzoru pomodlili za Svätého otca pápeža Františka a za jeho úmysly.

Hyacinta mala vo zvyku modliť sa za každou modlitbou trikrát Zdravas Mária na úmysel pápeža a za jeho ochranu.  My sa môžeme tiež. Alebo ako je zvykom u nás, pomodlíme sa Otče náš, Zdravas, a Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému...


Pri hrobe bl. Hyacinty (Jacinta) a Lucie

Hrob bl. Františka (Francisco)

 Posledná zastávka nám ukázala, že pri "novej" Bazilike Najsvätejšej Trojice je v podzemí kaplnka ustavičnej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Po chvíli hľadania sme ju našli. Pôsobí rovnako moderne, ako bazilika nad ňou, ale prítomnosť Eucharistického Ježiša vždy zaručí hĺbku modlitby. Tu sme každý v tichosti prosili o pokoj vo svete (bez vojny a násilia) a v ľudských srdciach. Modlitba za pokoj je veľmi silným prvkom fatimských zjavení. Naša Matka chce, aby sme sa spoločne zjednotili v modlitbe za mier...

Bože, Otče všemohúci,
Ty nám v Ježišovi dávaš svoj pokoj 

a skrze neho nás vovádzaš do svojho srdca, 
na mieste, kde nás Panna Mária prosí o modlitbu za pokoj vo svete, 
a Anjel Pokoja nás vyzýva k adorácii Jediného Boha,
ťa prosíme: 
Nech zavládne zhoda medzi národmi, 
nech vládcovia nájdu cestu spravodlivého urovnania konfliktov, 
aby sme všetci dosiahli pokoj srdca, 
a s pomocou Kráľovnej Pokoja 
stali sa budovateľmi silných bratských vzťahov vo svete. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen. 

(Amatérsky preklad z poľštiny)

Kaplnka Najsv. Sviatosti


Pred Kaplnkou Sviatosti Oltárnej sme videli sochu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je urobená tak, že každý, kto sa postaví pred Ježišovo Srdce, vidí v ňom svoj obraz. Je to krásny symbol, ktorý nám hovorí, že každý z nás je v Ježišovom srdci. Každého jedného z nás má Ježiš hlboko vo svojom srdci, každého z nás miluje svojou nesmiernou a jedinečnou láskou. Pozrela som sa - a som tam! Aj vy - každý jeden z vás.

Pomník Srdca Ježišovho

Som tam! Aj vy - každý z vás.


Myslím, že je tento článok už dosť dlhý. O miestach, ktoré sú od sanktuária trochu vzdialené a o našich ďalších putovaniach a zaujímavých zážitkoch (aj nočných) napíšem zase nabudúce - link. Dúfam, že čoskoro. A potom sa už budem venovať len pašiovým a veľkonočným myšlienkam.Želám vám požehnaný čas, plnosť veľkonočných milostí a pokoj v srdci.
Letitia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...