streda 1. januára 2014

PF 2014

Želám vám veľa radosti po celý nasledujúci rok.

Viem, že moje obrázky tohoročného ohňostroja nie sú veľmi kvalitné. Ale aj tak som sa rozhodla ich sem vložiť. Nech sú symbolom mojej vďačnosti za celý uplynulý rok a radosti zo všetkého, čo pre nás Pán chystá v tom nasledujúcom roku.

Vďaka za všetko. A radostný čas želám aj vám. 
Radosť, pokoj, láska a všetko požehnanie nech vás napĺňa po celý rok 2014.
Letitia.

2 komentáre:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...