streda 14. apríla 2021

Sanktuárium Božieho milosrdenstva - Kríž Butkov

2. máj 2020Existenciu "Skalného Sanktuária Božieho Milosrdenstva" v Butkove sme zaregistrovali krátko po skončení roku Božieho milosrdenstva 2016. Rozhodli sme sa, že sa sem niekedy musíme vybrať. Ten čas prišiel na jar 2020 - hneď po tom, ako nám po prvom covidovom lock-downe po Veľkej noci dovolili opustiť hranice okresu. 

Dnes sa nám pri slove covid-19 vynoria skôr pocity únavy a znechutenia. Isteže, sú tu aj iné emócie, nádej a možno dôvera v... ale s časmi približne pred rokom sa nedajú porovnať. 

Keď sme 2. mája 2020 kráčali hore Butkovom, cítila som sa skôr ako vtáča vypustené z klietky, ktoré striedavo slobodne lieta, alebo sa chúli pod krídlami matky. Prvý krát vonku - s rúškom na ústach, ktoré som si medzitým doma ušila. Ešte sme boli vystrašení a vzrušení. Ale otvárala sa nám nádej na lepšie časy.  A hlavne - prvá púť pre mňa znamenala jednak "prvé voľné nadýchnutie" po čase v lone prírody (a pripomenutie slobody Božieho dieťaťa), ale tiež istotu, že nech sa deje čokoľvek, sme v Božej ruke

Tešili sme sa, že stretávame ďalších ľudí (túžba po spoločenstve), ale tiež sme sa báli priveľmi k sebe priblížiť, aby sme sa navzájom neohrozovali... Boli to zvláštne časy. Odhodlanie a snaha sa miešali s... vlastne ani neviem s čím všetkým. 

Na horu Butkov som vtedy niesla svoju nádej. Odhodlanie odovzdať celú situáciu do Božích rúk. Modlitbu nohami. Modlitbu srdca. 

Stále vnímam dôveru v Božiu prozreteľnosť. Áno, trvá to už príliš dlho, a nevieme, ako dlho tu ešte všetky obmedzenia, opatrenia a nepríjemnosti budú. Ale viem - verím, že nech už sa udeje čokoľvek, bude to súčasť Božieho plánu. Záleží len na nás, aby sme sa odporúčali do Jeho rúk, Jeho plánov, Jeho milosrdenstva. 

A teraz vás už pozývam na púť aspoň prostredníctvom obrázkov. 

Hora Butkov.
Hore, približne uprostred obrázku - nad kameňolomom biely kríž.
 

Zaparkovali sme pod kopcom na vyhradenom parkovisku (GPS: 49°00'55.0"N 18°19'33.0"E). Ďalej sa smie len pešo, alebo na bicykli. Citujem z orientačnej tabule:

Cesta je vybudovaná pre peší výstup, resp. pre bicyklistov. 
Po úvodných 500 m je umiestnená závora, ktorá neumožňuje jazdu 4 kolesových vozidiel. 

Výstup na horu Butkov pozostáva z 2 častí trasy dlhej 1 400 m. Úvodných 500 m je náročnejších pre vyššie prevýšenie terénu. Približne po 100 m sú umiestnené lavice na sedenie. Na začiatku výstupu vedľa chaty Muflónka je studňa s úžitkovou vodou. Na tejto úvodnej časti trasy sú umiestnené 3 WC. 

Na druhej časti cesty je vybudovaných 14 zastavení krížovej cesty. 
Pri každom zastavení sú umiestnené lavice na sedenie na oddych a modlitbu. 

Prosíme Vás o udržiavanie poriadku na celej trase. Ďakujeme Vám. 
Prajeme Vám pekný turistický zážitok a hlavne duchovný úžitok z absolvovania výstupu do Skalného sanktuária na hore Butkov. 

Putovali sme zeleným lesom. Do kopca. S radosťou. Únavu sme takmer nevnímali, len občas nás pribrzdil nedostatok dychu...


Lavičky, smetné koše... čokoľvek môže pútnik potrebovať.


Po čase sa "cesta lesom" zmenila na kamennú krížovú cestu. Viac o nej píšem v predchádzajúcom článku (link).

Zastavenia krížovej cesty

A už vchádzame do areálu skalného sanktuária. Hneď pri vstupe nás víta ešte nedokončená zvonička. Za ňou nachádzame dlhú terasu plnú malých zamrežovaných kaplniek. Pri bližšom pohľade vidíme, že každá nesie meno niektorého svätého, alebo aj viacerých svätých a sú pripravené na vloženie relikvií týchto svätcov.  

Zatiaľ nedokončená zvonička

Terasa s kaplnkami svätých

Sv. Zdenka Schelingová, Sv. Titus Zeman
Sv. Andrej - Svorad, Sv. Beňadik, 5 bratov pustovníkov

Sv. M. Križin, Sv. Š. Pongrácz, Sv. M. Grodziecki - Košickí mučeníci
Bl. Anna Kolesárová

Gašpar, Melichar, Baltazár

Sv. Joachim, Sv. Anna
Kaplnka pre teba


Môžeme sa chvíľu kochať celkovým pohľadom na sanktuárium i výhľadom na kus nášho Slovenska.


Nielen kríž tu čnie nad Slovenskom (a celým Slovanstvom, ako to vraj vníma sv. Ján Pavol II.), ale bdie nad nami aj láskavé oko Matky. Socha Panny Márie v nadživotnej veľkosti stojí ľavom rohu a materinským gestom volá k sebe všetky Božie deti.

Obraz Božieho milosrdenstva: "Jezu ufam tobie."
Sv. František a Sv. Hyacinta, Sv. Bernadeta


Aj tu sú ďalšie rady kaplniek s relikviami.

Sv. Ľudovít a Zélia Martinovci
Sv. Terezka z LisieuxText na tabuľke: 
Sv. Terezka vstúpila do karmelitánskeho kláštora v roku 1882. Vynikala pokorou a poslušnosťou. Utrpenia obetovala za spásu hriešnikov. Vo svojom životopise Dejiny duše napísala: "Mojím povolaním je láska." Na jej príhovor boli udelené mnohé milosti, uzdravenia a duchovné zázraky. Jej heslo bolo: "Všetko je milosť." Poznáme ju ako sv. Terezku Ježiškovu. Je patrónkou misionárov. 

Pre manželov Martinovcov bolo manželstvo a rodina najdôležitejším v ich živote. Svätá Terezka Ježiškova, ktorá bola ich dcérou, uvádza, že jej rodičia prosili Boha, aby im dal veľa detí a aby všetky patrili Bohu. A stalo sa. Štyri z detí si Pán pozval po narodení a päť pozval k zasvätenému životu. Sú patrónmi manželov. 
Vpredu je zastrešené pódium s oltárom pripravené na slávenie verejných bohoslužieb. Pred ním na kamennom zábradlí dôležité kresťanské symboly: Starý zákon, Nový zákon, Sv. Cyril a Metod.Starý zákon - kamenné tabule s Desatorom
Nový zákon - Evanjelium 
Naši vierozvestovia - Sv. Cyril a Metod

A tu už je samotný kríž nad kameňolomom. Podľa informácií na tabuliach je tento kríž vysoký 12 metrov a je osadený do skaly s hmotnosťou cca 150 ton. Vek vápencovej skaly geológovia stanovili až na 200 miliónov rokov. 

Na hore Butkov bol postavený v roku 2013, teda v roku viery a v roku 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie. Kríž požehnal páter Elias Vella, exorcista a františkánsky minorita z Malty, dňa 14. IX. 2013.

Sú tu umiestnené aj vzácne relikvie. Relikvia dreva zo Svätého kríža je umiestnená v srdci kríža a v skale je relikvia kúska skaly z otvoru osadenia Svätého kríža v Jeruzaleme. 
Relikvie v skale kríža - skala z miesta kde stál kríž na Golgote.
Kúsok dreva zo Svätého kríža je umiestnený v srdci kríža.

Páter Elias Vella požehnáva kríž

Keď sa znenazdania spustil prudký (a dosť dlhý) dážď, mnohí sme sa ukryli v kaplnke Božieho milosrdenstva. Keď sa vypršalo, znova sa ukázalo slnko a ja som vám mohla túto kaplnku odfotiť aj zvonka.
Panna Mária rozväzuje uzly.

Požehnanie kaplnky
Kaplnku Božieho milosrdenstva na hore Butkov požehnal dňa 21. mája 2016, teda vo Svätom roku milosrdenstva žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

V oltári kaplnky sú umiestnené relikvie mladých svätcov:
sv. Dominika Savia, patróna miništrantov
sv. Gabriela Possenti od Matky Sedembolestnej, patróna mládeže, seminaristov a študentov
sv. Gemmy Galgani, patrónky sirôt a v pokušení
sv. Márie Goretti, patrónky obetí zločinov, zneuctenia a mladých dievčat
sv. Márie od Ukrižovaného Ježiša, mala hlbokú úctu k Duchu Svätému
blahoslavenej Imeldy Lambertini, patrónky prvoprijímajúcich detí

Nejde tu o čosi mŕtve. My veríme v spoločenstvo svätých, kde si navzájom pomáhame a tešíme sa z ich lásky. Sv. Ján Pavol II. - pútnik Ježiša Krista

V pamätníku sv. Jána Pavla II. sú tiež umiestnené zaujímavé relikvie. Škapuliar je replikou toho, ktorý dostal Karol Wojtyla v roku 1929 v deň svojho prvého svätého prijímania a ktorý ho sprevádzal až do konca jeho života. Malá ikona Panny Márie Kalvárskej je podobizňou ikony v kaplnke Matky Božej Kalvárskej v Kalwarii Zebrzydowskej. A kúsok kameňa z kameňolomu Zakrzowek, kde Karol Wojtyla fyzicky pracoval počas vojny.

Sv. Faustína - apoštola Božieho milosrdenstva

Hneď vedľa je pamätník sv. sestry Faustíny Kowalskej. Denníček sv. Faustíny je posolstvom o milosrdnej Božej láske, ktoré zanechal Boh prostredníctvom pôsobenia v duši sv. Faustíny. 
Sestry Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova darovali tehlu z hrobu sv. Faustíny.

Ešte sa tu trochu poprechádzame. Nechce sa nám domov...

Množstvo, tvar a farba mrakov sa v priebehu dňa dosť menila.


Kaplniek s relikviami svätých je tu naozaj veľa. Niekedy som bola zarazená, ako sa im podarilo získať relikvie od všetkých týchto ľudí. Ukážem vám ešte niektoré zaujímavé mená:

Sv. Mária Magdaléna


Mária Magdaléna.
Potom ako z nej Ježiš vyhnal sedem zlých duchov sa zaradila medzi Ježišových najvernejších učeníkov. Bola prítomná pri Ježišovej krížovej ceste, pri jeho umučení a ukrižovaní, ale aj pri pohrebe. Keď ráno po nájdení prázdneho hrobu plakala, zjavil sa jej ako prvý zmŕtvychvstalý Ježiš. Z jej úst zaznela najdôležitejšia správa pre kresťanský svet: "Ježiš vstal z mŕtvych." Magdalská svätica zomrela v Efeze, odkiaľ väčšiu časť jej telesných pozostatkov odviezli do francúzskeho mesta Saintes-Maries-de-la-Mer. Je patrónkou kajúcnikov. 

Apoštoli: Sv. Andrej, Sv. Peter, Sv. Pavol

Sv. Ján Krstiteľ, Sv. Andrej (Ondrej)


Sv. Ondrej (Andrej)
Východní kresťania Andreja (Ondreja) nazývali "prvým povolaným". Ježiš práve Andreja ako prvého pozval k apoštolskej práci. Andrej priviedol k Ježišovi svojho brata Šimona (Petra). Andreja nazývajú aj "privádzačom ku Kristovi". Priviedol aj chlapca s piatimi chlebmi a dvoma rybami pri ich zázračnom rozmnožení. Spolu s Petrom , Jánom a Jakubom patril medzi najobľúbenejších Ježišových učeníkov. Ukrižovaný bol v meste Patras na kríži v tvare X. Má patronát nad sedliakmi, rybármi, mäsiarmi a ochrancom proti dne a iným chorobám. 


Modlitba
Pomôž mi, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy nepodozrieval a neposudzoval podľa zovňajšku, ale aby som pozeral na to, čo pekné je v dušiach blížnych a prinášal im pomoc. 
Pomôž mi, Pane, aby môj sluch bol milosrdný, aby som sa skláňal k potrebám blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné k bolestiam a nárekom blížnych. 
Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy o blížnych nehovoril zle, ale pre každého našiel slovo útechy a odpustenia. 
Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som dokázal konať pre blížnych iba dobro. 
Pomôž mi, Pane, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľal blížnym na pomoc a ovládal svoju slabosť a únavu. 
Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som mal súcit so všetkým utrpením blížnych. 
Ak nebudem môcť preukázať milosrdenstvo skutkom alebo slovom, modlitbou budem môcť vždy. AMEN.


A už sa vydávame na spiatočnú cestu. Zase krížovou cestou a lesom, tentoraz dolu kopcom. Na parkovisku využiť sociálne zariadenia a už môžeme vyraziť na cestu domov. Len pod úpätím Butkova na križovatke nachádzame ešte jeden zaujímavý kamenný pamätník. Je venovaný svätej Barbore, patrónke baníkov.
Svätá Barbora
Žila v 3. storočí v Nikodémii (dnešné Turecko). Narodila sa v rodine kupca, nepriateľa kresťanstva. Otec zavrel krásnu a múdru dcéru do kamennej veže, aby ju ochránil pred zakázaným kresťanským učením. Barbora sa napriek tomu obrátila na kresťanskú vieru. Keďže svoju vieru neodvolala, zomrela ako panna mučeníckou smrťou. Otec, plný nenávisti, sťal hlavu svojej dcéry vlastnou rukou. Zomrel okamžite po vykonaní rozsudku, ke´d bol zasiahnutý bleskom. 
Svätá Barbora je patrónkou baníkov, kamenárov, stavebných robotníkov, kováčov ... a pomocnicou v núdzi.

Pamätník sv. Barbory požehnal 4. 12. 2019 Mons. Jozef Petráš, ladecký farár, pri príležitosti 130. roku ťažby vápenca v lome Butkov.

Myslím, že pre dnešok stačilo. Obrázkov aj textov je tu už asi viac než dosť. Tak už len zopár praktických informácií a zdroje: 

- Parkovisko a začiatok výstupu: GPS 49.0152778,18.3258333 
(49°00'55.0"N 18°19'33.0"E)
- Vstup do skalného sanktuária a ku krížu: GPS 49.0211111,18.3205556 
(49°01'16.0"N 18°19'14.0"E)

Oficiálna stránka: krizbutkov.sk

Želám vám radostné dni a nech vaša nálada nie je tak aprílová ako súčasné počasie. PS: Ak by sa vám predsa chcelo prečítať si ešte nejaké texty, čo som opísala z tunajších informačných tabulí, môžete rozkliknúť aj toto:
....................................................................................................


O výstavbe sanktuária:

"Odkaz návštevy pátra Eliasa Vellu na hore Butkov bol nevšedný a mal osobitnú duchovnú silu. 
Výzva postaviť kríž v cementárni nás mimoriadne nadchla. Práce sa začali bez veľkých príprav, viac-menej intuitívne, Stavbu kríža pracovníci cementárne prijali nielen ako výzvu, ale aj ako mimoriadny dar, že stavbou kríža a jeho vztýčením nad dolinou stredného Považia môžeme vzdať úctu Ježišovi. 

Kríž vysoký 12 metrov je osadený do skaly s hmotnosťou cca 150 ton, pričom vek vápencovej skaly geológovia stanovili až na 200 miliónov rokov. 

Osobitosťou kríža na hore Butkov sú mimoriadne vzácne a uctievané relikvie. 

Relikvia dreva zo Svätého kríža bola pôvodne vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva. Relikviu dreva Svätého kríža zabezpečil a daroval kňaz Mgr. Viliam Zemančík z Visolaj, ktorý pôsobí v Ríme. 

Relikvia kúska kameňa pochádza z Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme, priamo z otvoru, kde na Golgote stál Kristov kríž. Relikviu kameňa, ako dar pre kríž na hore Butkov, od Košickej arcidiecézy zabezpečil kňaz Mgr. Jozef Spišák zo Smolníckej Huty. 

Krížik v relikviári s kamienkami z Golgoty od františkánov v Jeruzaleme zabezpečil Paedr. Martin Mojžiš, sprievodca slovenských pútnikov po Svätej zemi. 


Požehnanie kríža a svätá omša s pátrom Eliasom Vellom OFM conv.

O priebeh výstavby kríža na hore Butkov sa intenzívne zaujímal páter Elias Vella. Svoju cestu z Malty na Slovensko si v mesiaci september 2013 naplánoval tak, aby na sviatok Povýšenia svätého kríža novopostavený kríž na hore Butkov požehnal. 

Na slávnostnom požehnaní kríža a svätej omši sa zúčastnilo 10 kňazov a asi 150 ľudí. Hudobný sprievod zabezpečil spevácky zbor The Gospel Family z Novej Dubnice. 

O mimoriadny duchovný zážitok z požehnania kríža a svätej omše sa viacerí účastníci podelili písomnými svedectvami. Pobožnosť sprevádzali úžasné zmeny počasia od dažďa, cez hmlu, slnko a nakoniec krásna dúha na oblohe ako znak Božej zmluvy. 


Stavba pamätníka sv. Jána Pavla II. 

Stavba pamätníka pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. v kameňolome na hore Butkov má svoj vlastný príbeh. 

Postavenie pamätníka iniciovali poľskí partneri cementárne v Ladcoch z firmy Zibet Myslenice. 
S návrhom postaviť pamätník sv. Jánovi Pavlovi II. prišli do Ladiec krátko po tom, keď sa dozvedeli, že pani Sue Farrugia z Malty, osoba obdarená mimoriadnymi schopnosťami, ktorú slúži Bohu, sa niektorým ľuďom zverila, že na slávnosti požehnania kríža na Butkove bol prítomný svätý Ján Pavol II. Požehnanie kríža na hore Butkov svätec vnímal ako požehnanie nad celým Slovanstvom. 

Tak ako výstavba kríža, aj myšlienka výstavby pamätníka sv. Jánovi Pavlovi II. nadchla. Ako dominujúci prvok pamätníka bola vybratá skala z lomu, v ktorej je umiestnená fotografia s. Jána Pavla II., vyhotovená nanotechnológiou, ktorá zabezpečí mechanickú odolnosť i odolnosť voči slnečnému žiareniu. Okrem výstavby pamätníka sa v roku 2014 stavebne upravila - rozšírila aj vydláždená plocha pre návštevy. Súčasne boli zrealizované ďalšie idey, ktoré dotvárajú areál na malú, ale významnú svätyňu.

Do schránky pod obraz daroval predstavený bosých Karmelitánov z Wadovíc taký istý škapuliar, ktorý sprevádzal sv. Jána Pavla II. celý život. Ďalej správca Sanktuária Kalvárskej Panny Márie daroval do kamenného pamätníka malú ikonu Panny Márie z Kalvárie Zebrzydowskej, ktorá bola obľúbenou mariánskou svätyňou sv. Jána Pavla II. 

Oba dary, ktoré požehnal Stanislaw kardinál Dziwisz nad hrobom sv. Jána Pavla II. vo Vatikáne pripomínajú, že svätec Ján Pavol II. cestu k pravde spájal s hlbokým vzťahom s Matkou Božou. Úplnú odovzdanosť svätej Márii vyjadril mottom: "Totus tuus."

Kúsok kameňa z kameňolomu Zakrzowek pripomína časť života Karola Wojtylu, keď počas vojny fyzicky pracoval v tomto kameňolome. 

Kardinál Stanislaw Dziwisz s mimoriadnym potešením prijal informáciu o stavbe pamätníka sv. Jánovi Pavlovi II., oproti krížu na hore Butkov. Napriek množstvu iných pozvaní a úloh rád prijal pozvanie, aby osobne požehnal pamätník sv. Jánovi Pavlovi II. na hore Butkov.

Kardinála Stanislawa Dziwisza nadchli dve skutočnosti. Tou prvou bolo to, že v dnešnej dobe, keď sa prehlbuje priepasť medzi vierou a životom, keď kresťanské hodnoty sa nahrádzajú liberálnymi hodnotami, keď sa vyprázdňujú kostoly v Ladcoch sa začal stavať kostol Božieho milosrdenstva. 

Fotografie dokumentujú viaceré stretnutia krakovského kardinála so zástupcami firmy Zibet Myslenice a členmi vedenia Považskej cementárne v Krakove, na ktorých bol dohodnutý program návštevy, požehnania pamätníka a svätej omše na hore Butkov. 

Stanislaw kardinál Dziwisz: "Vytvorili ste tu sanktuárium kríža, Jána Pavla II. a Božieho milosrdenstva."


A teraz už naozaj: Dovidenia pri ďalšom príspevku! 

Letitia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...