streda 22. novembra 2017

Poľsko - Starý Licheň

20. 10. 2017
Táto vežička nás vítala priamo oproti hostinca, kde sme boli ubytovaní.

Zjavenie Matky Božej Licheňskej šľachticovi zranenému v napoleonskej vojne.

Keď som sa prihlásila na farskú púť do poľského pútnického miesta Licheň, nevedela som, čo čakať (viac som sa tešila na zastávku v Čenstochovej - v nasledujúcom poste). Ale neľutujem. Licheň je krásne miesto. Obrovský areál (92 ha) s mnohými zákutiami svedčí o veľkom záujme Poliakov a ich ochote prispievať značnými čiastkami na Božiu slávu. Prinášam aspoň niekoľko fotografií a kúsok z histórie Lichňa aj vám.

Pri vstupe do areálu nás vítal anjel:
"Pútnik, očisti svoje srdce, lebo vchádzaš na sväté miesto." 

Kostol sv. Doroty.

Mária s bielou orlicou.

Počiatky tohto pútnického miesta siahajú až k napoleonským vojnám (1813). Istý šľachtic bol zranený vo vojne a umieral, pričom úpenlivo prosil Matku Božiu o záchranu. Mária sa mu zjavila a uzdravila ho. Povedala, aby hľadal obraz s takou podobou Márie, ako ju vidí - s bielou orlicou na hrudi. Roky chodil po svete a hľadal tento obraz, až ho po 23 rokoch našiel počas púte do Čenstochovej. Vystavil ho na strome v Grablinskom lese pri rodnom Lichni.

Neskôr (1850) sa Matka Božia Licheňská niekoľkokrát zjavila pastierovi Mikolajovi, vyzývala k modlitbe ruženca a slúženiu sv. omší. Niekoľkokrát odvrátila epidémie a vojny, sľúbila svojim ctiteľom, že ich zachráni od smrti počas epidémie cholery. Zároveň prosila, aby jej obraz bol prenesený z lesa na dôstojnejšie miesto. Tým sa stal najprv farský kostol sv. Doroty v Lichni, o 150 rokov neskôr nová bazilika Matky Božej Licheňskej.

Výjav zjavenia v Grablinskom lese vo Farskom kostole sv. Doroty.

Október je mesiac sv. ruženca.
Nástenka kostola bola plná ružencov z najrôznejších materiálov. 

Ružence z cukríkov, lesných plodov, papierových skladačiek, korálok,
vrchnákov, kindervajíčok... dokonca z matíc, alebo dielikov z Lega.
Výrobky detí z miestnej školy.

Kostol sv. Doroty. 

Kaplnka rodiny v licheňskom areáli.Cela smrti hladom a o. Maximilián Kolbe.

"Na tym miejscu wybudowany zostanie wspaniały kościół ku Mej czci. Jeśli nie zbudują go ludzie, przyślę aniołów i oni go wybudują." povedala Panna Mária pastierovi Mikolajovi. "Na tomto mieste bude postavený veľkolepý chrám k mojej úcte. Ak ho nepostavia ľudia, pošle anjelov a oni ho postavia." - To sa splnilo len nedávno. Baziliku Panny Márie Licheňskej postavili v rokoch 1994-2004. Bola vybudovaná len z prostriedkov darovaných zbožnými poľskými veriacimi a je naozaj veľkolepá. Obsahuje niekoľko poľských naj:

"Šírka priečelia 162 m, dĺžka 139 m,výška veže s krížom 141,5 m, výška kupoly s krížom 103,5 m, najväčší zvon v Poľsku 15 tonový zvon Maryja Bogurodzica, najväčší organ v Poľsku so 7000 píšťalami na piatich miestach v chráme a šesťmanuálovým hlavným pultom. Chrám má pôdorys kríža, kupola je podľa kupoly katedrály sv. Petra v Ríme a veža podľa veže Čenstochovského chrámu. Na budove je 365 okien, 52 dverí a do baziliky vedie 33 schodov. Do lavíc môže sadnúť okolo 3000 osôb, stojacich môže byť až 7000. Veža má 2 vyhliadkové terasy vo výške 98 m a 120 m, Výťah ide na 27. poschodie, schody vedú na 31. poschodie." (Zdroj: www.lubotice.eu)

Len škoda, že pri našom príchode ju zahaľovala hmla.

Prichádzame k bazilike P. Márie Licheňskej.

Jubilejná brána.

Vnútri baziliky.

Sv. omša pod milostivým obrazom.


Na poludnie bol obraz zahalený.

Milostivý obraz ukrytý pod výjavom zjavenia. 

Chodba vedúca poza milostivý obraz.


Kaplnka Jána Pavla II. v podzemí baziliky.

Kaplnka venovaná obetiam fašizmu a komunizmu.
V popredí replika kríža, rozstrieľaného nemeckými vojakmi počas II. sv. vojny.

Adorácia Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
v podzemí baziliky.


Október - jeseň a modlitba ruženca.

Licheňskú kalváriu vám ukážem podrobnejšie v pôstnom období (link). Veru, je čo ukazovať. Je to impozantný systém kamenných cestičiek prepletajúcich sa umelým kamenným návrším. Na jej opis si požičiam slová p. Mackovej z farnosti Lubotice:

"V parku blízko farského kostola sa dvíha čudesná stavba z kameňov – Golgota. Má výšku 25 m, na vrchole kríž a sochy Panny Márie a Sv. Jána. Je to vynáhrada za svätokrádežné skutky Nemcov počas 2. sv. vojny a Poliakov počas komunizmu. V spleti chodníkov a kaplniek sú zastavenia Krížovej cesty a miesta na rozjímanie." (Zdroj: www.lubotice.eu)

Pohľad na kalváriu v Lichni.


Bizarná spleť chodníkov a kaplniek...


Zastavenia Krížovej cesty

Miesta na rozjímanie...

Na vrchole Golgoty.


V jaskynke nanebovzatia Panny Márie.Nočná Kalvária. Kým sme ju celú prešli, aj sa zotmelo.

Plánik sanktuária v Lichni. 

Na záver už len niekoľko pohľadov na okolitú prírodu z brehu Licheňského jazera, kde sme boli ubytovaní. Želám vám pokojné dni a bezpečné cesty.

Zdroj informácií: 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...