streda 11. októbra 2017

Vďačná chvíľka: Modliť sa tancomRadostný deň vám všetkým želám!

Tento týždeň prevláda moja radosť a vďačnosť za krásny a požehnaný víkend v Škutovkách pri Liptovskej osade. Zúčastnila som sa duchovnej obnovy s názvom Bíblické tance. Stretli sme sa tam mnohé žienky z rozličných kútov Slovenska (i Česka) - rozličného veku, postavy, povahy... každá iná. A každá krásna. Každá stvorená na Boží obraz a každá vedená Ním, aj keď mnohé si prežili vskutku ťažké životné príbehy. Stretli sme sa spolu (stretnutie sŕdc), ale predovšetkým sme sem prišli, aby sme sa stretli s naším Bohom. Aby sme sa naučili rozprávať sa s ním nielen pomocou slov (klasická modlitba), ale aj prostredníctvom svojho tela. Adorovať, chváliť ho, alebo vyjadriť akúkoľvek emóciu, ktorá hýbe naším ženským srdcom. Vyjadrovali sme pokánie, i bezmoc či bezradnosť, dôveru v Boha, chválu a úctu voči Nemu. Gestom sme sa učili vyjadriť, ako čerpáme milosti (silu, svetlo, požehnanie...) z Božej prítomnosti, z Božieho Slova. A požehnanie dávame ďalej. Svojim blízkym, ľuďom, ktorí sú nám zverení, s ktorými sa stretávame, svojej rodine, mestu, krajine, svetu.

Som žena a som vďačná, že ma Boh stvoril ako ženu. Som vďačná, že môžem kráčať životom spolu s Ježišom. Že on ma sprevádza všade kam idem. A z Jeho milosti môžem šíriť pokoj. Môžem byť domovom pre tých, ku ktorým ma Pán posiela. Môžem byť svetlom pre iných. Pretože nado mnou vlaje zástava Božej Lásky. Som strom, zasadený pri vode, ktorého lístie nevädne a ktorý prináša plody v pravý čas. (Žalm 1, 3) Pretože nado mnou veje zástava Božieho Milosrdenstva.

Bol to čas radosti i čas modlitby. Adorácia pri Sviatosti Oltárnej, svätá omša každý deň, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Spev, tanec, hra v mojom prípade na zobcovú flautu. Radosť a spoločenstvo i ticho a usobranie. A celý čas pod ochranou Matky Márie.

Celý víkend sme žili podľa slova:
Budem ti (tancovať) spievať a hrať pred tvárou anjelov.

Chváliť Boha pohybom - v spoločenstve. ("Voda" symbolizuje pohyb a život)

V krásnej prírode Stredného Slovenska

Boh nám maľoval na oblohe prekrásne obrazy.

Pod ochranou (Ružencovej) Panny Márie. 

Neustála prítomnosť Ježiša v (prenosnom) svätostánku.

Zbytok tohto týždňa, vlastne celý čas od začiatku mesiaca sa niesol v znamení Októbra, ako mesiaca modlitby ruženca. Ruženec je kontemplatívna Kristo-centrická modlitba. Oplatí sa ponárať opakovaním anjelského pozdravenia do prítomnosti Božej. A v mesiaci októbri si to chceme zvlášť pripomínať a prakticky prežívať. Pretože práve teraz v októbri si pripomíname výročie posledného zjavenia vo Fatime, kde nás Matka Božia žiada, aby sme touto modlitbou vyprosovali od Boha pokoj a mier pre svet a obrátenie k Bohu pre hriešnikov.

Pri tej príležitosti stránka Catholic_teen_books už opakovanie vyhlásila októbrovú ružencovú výzvu #rosaryathon (ružencový maratón). Na každý deň jedna téma, ktorá nejakým spôsobom súvisí s modlitbou ruženca, alebo s mesiacom októbrom. Každý deň pripomienka, aby sme nezabudli na túto vzácnu modlitbu. A tak, okrem úsilia modliť sa ruženec tak často, ako sa mi dá, si každý deň vytvorím obrázok podľa zadania a pripomínam si rôzne spôsoby, ako nám Boh vyjadruje svoju lásku. A za ktoré som Mu vďačná.

Deň 3. - Socha Panny Márie (Fatimská P. M. na našom modlitebnom stolíku)
Deň 2. - Anjel strážny (obrázok po mojej mamičke)

Deň 1. - Môj obľúbený ruženec

Ruženec z Fatimy - so zrnkami v tvare žaluďov,
lebo Mária sa vo Fatime zjavovala na korkovom dube. 

Deň 5. - Neobvyklý ruženec, vyrobený z kúska viniča (Jn 15, 1n)

Františkánsky ruženec z Assisi - náramok, so znakom"Tau" na mieste kríža. 

Deň 4. - František z Assisi. 

- Som vďačná za možnosť modlitby, ako je ruženec. Rozjímanie, spojenie. Aj keď nevládzem, keď nie som disponovaná k modlitbe, keď nemám čas sústrediť sa iným spôsobom. Môžem sa modliť v autobuse, na zastávke, v posteli, na lavičke, na prechádzke s... ale aj pred svätostánkom, pri zapálenej sviečke, v kaplnke.

- Ďakujem za mnohé a rôzne "pátričky". Vždy a všade môžem mať poruke pomôcku na túto modlitbu. Niektoré sú vzácne, spojené so vzácnymi spomienkami. Niektoré posvätené (dokonca pápežom). Prinesené z rôznych miest, získané pri rôznych príležitostiach. A niektoré sú také "pracovné", len aby boli naporúdzi, keď potrebujem modlitebnú pomôcku.

- Ďakujem za ruženec pri posteli, na ruke (ako náramok), vo vrecku, v kabelke...

- Som vďačná za Máriu. Za jej materinské srdce. Za spôsoby, ako sa nám pripomína a ukazuje cestu k Ježišovi.

- Za sošku Panny Márie Fatimskej od babičky pre "malého vnuka". Za atmosféru, ktorú mi pomáha vytvárať v byte. Za modlitbu. Za jej ustravičnú prítomnosť v mojom (našom) živote. Za jej ochranu.

Deň 10. - Radostné tajomstvá.
Maľovala som do brožúrky eRka (pre prácu s detskými spoločenstvami), 1994

Vylúštite si. :)

Želám vám všetkým radostný október a aby ste boli stále pod ochranou Božej Matky a v náručí jej Syna.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...