sobota 12. augusta 2017

13. august + Pobožnosť prvých sobôt

.

Blíži sa 13. august, deň, kedy si pripomíname 100. výročie tretieho zjavenia Senhory vo Fatime (vlastne nie tak celkom, ako uvidíte ďalej). Minule sme si hovorili o možnosti získať odpustky pre duše v očistci počas 13. dňa v mesiaci máj až október 2017. Dnes vám chcem prezradiť nejaké "podrobnosti o zjavení v júli a v auguste 1917 a tiež niečo o pobožnosti prvých sobôt mesiaca, ktoré som si pri príležitosti 100. výročia zjavení začala robiť (a takisto som sa pri príležitosti výročia konečne dozvedela o čo ide)," ako som vám sľúbila pred mesiacom.

A popritom vám ukážem fotografie z krásneho pútnického kostolíka zasväteného Panne Márii Fatimskej na Raticovom vrchu v Hriňovej.

Baner na privítanie pútnikov

Panna Mária Fatimská na vonkajšej stene kostola

Vedľa nej pamätné tabuľky - základný kameň
a posvätenie kostola zasväteného Panne Márii Fatimskej. 

Chcete vedieť, čo presne sa udialo pred sto rokmi (13. júla 1917) vo Fatime?

Panna Mária sa ukázala deťom podobne ako už dvakrát pred tým. "Čo si odo mňa prajete?" spýtala sa Lucia a Senhora odpovedala: "... aby ste sa ďalej každý deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej presvätého ruženca, aby ste tak vyprosili svetu mier a koniec vojny, lebo len ona vám bude môcť pomôcť."

Neskôr pokračovala: "Obetujte sa za hriešnikov, a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie."
Pri posledných slovách roztvorila ruky a v žiare, ktorá z nich vychádzala videli okrem iných obrazov aj videnie pekla. Triasli sa hrôzou a vzhliadli k Panne Márii o pomoc. Tá im povedala dobrotivo ale plná smútku:
"Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. ... Ak ľudia neprestanú urážať Boha, vypukne nová krutejšia vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci."

Potom ich naučila známu "fatimskú modlitbu", ktorú sa zvykneme modliť po každom desiatku ruženca: "O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

(Zdroj: Spomienky sestry Lucie, s. 169)

Sanktuárium kostola. Pod sochou Márie sú dubové lístky,
čo znázorňuje, že sa Senhora zjavila na mladom dube. 


"Hriňovská" Panna Mária - nad hlavým oltárom

"Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci." povedala Panna Mária v júli 1917.

Uskutočnila to takmer o desať rokov neskôr (10. decembra 1925), keď sa Mária znovu zjavila Lucii v kláštore v Pontevedra. Ukázala jej svoje srdce ovinuté tŕním a povedala: "Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktorú potrebujú ku spáse."

Takto ohlásila pobožnosti prvých sobôt.
(Zdroj: Spomienky sestry Lucie, s. 183)

Rozhodla som sa urobiť si týchto prvých 5 sobôt  teraz, pri príležitosti stého výročia Fatimy. Začala som v prvú júnovú sobotu, takže do októbra, mesiaca posledného zjavenia ich bude akurát 5.

Je potrebné každý mesiac pristúpiť k sviatosti zmierenia (sv. spoveď) a v prvú sobotu mesiaca (teraz to bolo 5. 8.) sa zúčastniť sv. omše a prijať eucharistiu (sv. prijímanie). Potom je ešte potrebné pomodliť sa aspoň 5 desiatkov ruženca a rozjímať nad ich tajomstvami (15 minút).

Možno poviete, že táto modlitba trvá pridlho, ale zo svojej skúsenosti vám môžem povedať, že stojí za to. Keď sa ponáram do jednotlivých udalostí z Ježišovho života, keď nechám pôsobiť Božie Slovo na moju dušu, keď zotrvávam s Ježišom (a Máriou) v tichom rozjímaní... a nechám sa ďalej unášať Jeho prítomnosťou za odriekania desiatich zdravasov... Priam som cítila, ako sa ponáram do Ježišovho Srdca. Ako ma vedie, ako ma utvára Jeho Duch stále viac na Jeho obraz. Ako som stále viac Jeho. Moje srdce napĺňa nepochopiteľná radosť a pokoj. A ja viem, že aj na druhý deň budem mať silu odolávať pokušeniam a nechať sa viesť Božím Duchom.

Oltár - obetný stôl


V oltári sú ako obvykle vsadené relikvie. 

Tieto patria svätej Hyacinte a Františkovi

František a Hyacinta Marto na fotografiách na stene kostola. 

Trinásteho augusta 1917 sa zjavenie nemohlo uskutočniť, keďže deti boli zadržané v krajskom meste Vila Nova de Ourém. Tu ich zadržiaval starosta, ktorý deti vypočúval a zastrašoval. Deti vtedy vyšetril aj psychiater, ktorý konštatoval, že sú úplne v poriadku. Zhromaždený zástup ľudí v Cova da Iria zbadal oblak, ale pre neprítomnosť detí sa zjavenie neuskutočnilo. Po návrate z vyšetrovania deti išli 19. augusta pásť ovce na miesto zvané Valinhos, keď sa im ukázala Panna Mária takisto nad dubom. (obrázky z blogu o fatime: obr.1, obr.2, obr.3, obr.4)

"Čo si prajete?" opýtala sa Lucia ako zvyčajne. Panna odpovedala: "Chcem, aby ste prišli trinásteho na Cova da Iria a aby ste sa ďalej verne modlili ruženec. Posledný mesiac potom urobím zázrak, aby všetci uverili."

Na záver Senhora zosmutnela a znova naliehala: "Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo mnoho duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí."  A zase sa vzniesla ako obvykle smerom k východu.

(Zdroj: Panna Mária Fatimská, Modlitby a pobožnosti, s. 23 a Spomienky sestry Lucie, s. 171)

Svätostánok

Kríž pri oltári


Tajomstvá posväteného ruženca.
Päť radostných, 5 tajomstiev svetla, 5 bolestných a 5 slávnostných tajomstiev. 

Zastavenia krížovej cesty

"Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo mnoho duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí." - Chcem tento odkaz Nebeskej Matky plniť tak usilovne, ako len budem môcť.

Aj zajtra (13. augusta) môžeme získať odpustky, ako som o tom písala pred mesiacom (TU). Ja sa rozhodne pokúsim splniť podmienky, hoci na cestách bude možno ťažšie nájsť sochu P.M. Fatimskej vystavenú k verejnej úcte a zúčastniť sa mariánskej pobožnosti, či prijať sv. prijímanie. Ale určite sa pokúsime aspoň spoločne celá rodina pomodliť svätý ruženec (5 desiatkov, alebo aspoň 1 desiatok). Za mier, za hriešnikov a ako zmierenie za urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

A potom, na prvú sobotu (tentoraz už 2. septembra) budem pokračovať v plnení piatich prvých sobôt. Pre mňa to bude už 4. mesiac. Pre vás možno prvý. Pridáte sa?

Kostol na Raticovom Vrchu zvonka.

""Strážny pes"
Pamätáte si? Už sme v tomto kostole raz boli. Vlani, pri príležitosti Mimoriadneho Jubilejného Roka Milosrdenstva - Link. Vtedy som vám ukazovala celý kostol, dnes som sa viac zamerala na tému Fatimy.

Teraz vám už len zaželám pokojný čas a v srdci pravú duchovnú radosť, ktorú vám nikdy nikto a nič nemôže vziať.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...