Pôstny kalendár

Podelím sa s vami o náš pôstny kalendár, ktorý sme si vyrábali minulý rok (2012). Je vytvorený podľa liturgických čítaní na rok 2012 (cyklus B2).

Z čítaní na daný deň sme si vždy vybrali niektorú myšlienku, ktorú som sa pokúsila zachytiť jednoduchým obrázkom a krátkym textom. Na týchto stránkach nájdete naskenované obrázky aj s krátkym zamyslením / vysvetlením.

Keďže 40 dní pôstu sa počíta bez nedieľ, aj ja som číslovala len dni od pondelka do soboty. Nedele sú do kalendára vložené bez čísla.

Môžete sa inšpirovať, alebo obrázky a texty použiť ľubovoľným spôsobom, samozrejme okrem komerčného využitia. V prípade ďalšieho šírenia prosím o uvedenie zdroja a prosím aby ste mi poslali informáciu. Ďakujem.

____________________________________________________

Edit 2016: 
Tento rok sme k obrázkom a zamysleniam pridali aj malé splniteľné úlohy. Aby sme si aj cez praktické skutky lepšie uvedomovali jednotlivé témy. Pri ich plnení sme sa po celý pôst stretávali na našej facebookovej stránke, kde som vždy uverejnila podklady na daný deň a kto chcel, mohol sa podeliť o obrázok alebo komentár, ako sa mu ich darí plniť.

Aktívny pôst určite ocenia rodiny s deťmi, ale nerobila som ho primárne pre deti. Aj nám, dospelým, dobre padlo aktívne zamerať svoju pozornosť, a "modliť sa telom". Ak by ste chceli aj vy prežívať nasledujúce pôstne obdobie podobným spôsobom, môžete si stiahnuť knižočku vo formáte PDF s kompletnými podkladmi (na každý deň obrázok, biblický text, myšlienka, praktická úloha) - na tejto adrese.


TU si môžete stiahnuť Pôstny kalendár vo formáte PDF

Ak máte záujem dostať informáciu na e-mail vždy, keď budem chystať niečo "špeciálne", môžete mi zanechať svoju adresu cez tento formulár: docs.google.com/forms/...

Teším sa na ďalšie stretnutia. A nezabudnite - Ježiš žije! Aleluja!

_____________________________________________________

Ak si chcete vytlačiť samostnatné obrázky, môžete si ich stiahnuť vo formáte pdf:

Nedele 1-4
Nedele 5-6
Post 1-7
Post 8-15
Post 16-22 a 24
Post 25-32
Post 33-37
38Zelený štvrtok a sv. Jozef

Chýbajú tu len dátumy, ktoré v r 2012 pripadli na sviatok sv. Jozefa a Zvestovanie Pána. Tiež veľkonočné trojdnie sme vlani nemali nakreslené.
(V prípade akýchkoľvek problémov, prosím zanechajte mi odkaz v komentároch, alebo na e-mail)
_____________________________________________________

A tu už sú jednotlivé dni:

1. Popolcová streda Liturgické čítania:
Joel 2, 12-18
Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
2 Kor 5, 20 – 6, 2
Mt 6, 1-6. 16-18 

Vychádzala som z evanjelia podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Myslím, že posolstvo dnešného dňa je jednoduché. Vyzýva nás, aby sme robili dobré veci, pretože je dobré ich robiť. Preto, aby sme pomohli, aby sme prejavili lásku. Preto, že ich od nás chce Pán. Ale nie preto, aby nás druhí ľudia videli a chválili. Ak robím sebazaprenie, nech nikto nevidí, aké mi je to ťažké. Vtedy bude mať aj moja obeta väčšiu cenu a prinesie väčší úžitok.

Preto sme sa dnes rozhodli, že sa budeme postiť s úsmevom a pomáhať v tichosti, aby sme nevyvyšovali seba, ale Otca, ktorý je na nebesiach.


2. Štvrtok po popolcovej stredeLiturgické čítania:
Dt 30, 15-20
Evanjelium podľa Lukáša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákoníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“


V tomto slove som cítila dôraz na slove "svoj" a "každý deň". Kto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň SVOJ kríž a nasleduje ma. Nie nejaký iný, krajší, lepší, pohodlnejší... Ani nie väčší, ťažší, záslužnejší... Každý deň si mám vziať ten SVOJ "náklad". Presne ten, ktorý tu čaká na mňa. Tie možno drobné každodenné nepríjemnosti. Alebo povinnosti. Alebo netrpezlivosti... Preto som nakreslila kríže rôznych veľkostí. Pre niekoho je možno ten "jeho" kríž zdanlivo maličký, alebo "bezvýznamný" - ale práve ten má niesť, lebo práve ten je jeho.


3. Piatok po popolcovej stredeLiturgické čítania: 
Iz 58, 1-9b
Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19
Mt 9, 14-15


Evanjelium podľa Matúša:
... "Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“


Obrázok  zobrazuje "pôstnu" svadobnú hostinu (o chlebe a vode). Aj tak by sa dalo. Ale podstatné na pôste nie je to, čo jeme, ale ako máme nasmerované svoje srdce. Podstatná je láska a pomoc blížnemu. Preto som do obrázka pridala aj predchádzajúcu vetu (z 13 verša): »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,« ktorá dobre vystihuje prvé čítanie z Izaiáša.
"Toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy. Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj..." [Iz 58, 6-7]
Dnes sa teda budeme sústrediť na pomoc ľuďom, ktorých po celý deň stretneme. Aby sme konali skutky lásky, ktoré nás otvárajú pre lásku Boha. Veď On chce milovať všetkých ľudí cez nás.
(Po celý pôst máme na viditeľnom mieste zonam skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Môžeme sa nimi inšpirovať pri konaní dobra. Takisto sme na stôl položili škatuľku na milodary pre núdznych. Spoločne ich na veľkú noc odovzdáme niektorej organizácii, čo sa stará o bezdomovcov.)


4. Sobota po popolcovej stredeLiturgické čítania:
Iz 58, 9c-14
Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
Lk 5, 27-32


Evanjelium podľa Lukáša:
Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. 
Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

V dnešnom čítaní ma oslovila veta: "On vstal, opustil všetko a išiel za ním."
Opustil všetko. Už nebolo zaujímavé všetko to, čo nazhŕňal za celé tie roky. Všetko jeho bohatstvo, peniaze, možno zlato... Celé roky sedával na mýtnici a vyberal peniaze - pre Rím aj pre seba - aby mal. A zrazu - spoznal Ježiša a už to nie je dôležité. Dôležité je Božie kráľovstvo.
Čo je dôležité pre mňa? Čo si zbieram a hromadím? A čo môžem počas tohto pôstu opustiť, pretože to nie je tak dôležité, ako som si myslela. Čo môžem rozdať, ako mýtnik Lévi? Čo ma ešte zdržiava od toho, aby som s nerozdeleným srdcom nasledovala(a) Ježiša?


Prvá pôstna nedeľa (rok B)Liturgické čítania:
Gn 9, 8-15
Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Refrén: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
1 Pt 3, 18-22
Mk 1, 12-15


Čítanie z knihy Genezis ma napĺňa dôverou. Boh prisľúbil, že nezničí zem potopou. Vždy keď vidíme na oblohe dúhu, pripomína nám Božiu starostlivosť a trpezlivosť. Akokoľvek by sa nad našim životom sťahovali ťažké mraky, môžeme vidieť kdesi v diaľke dúhu nádeje. Nádeje, alebo skôr istoty, že Boh je s nami. Že nás nikdy neopustí. Že po každej búrke zase vyjde slnko. Aj po tých vzťahových, alebo životných búrkach - stačí, keď Mu veríme, a On nás vyvedie z každého trápenia. Možno nie tak, ako by sme si predstavovali. Možno nie hneď, kedy by sme chceli. Ale každá "búrka", každý "mrak" v našom živote má cenu. Nesmiernu cenu. Inak by ich dobrý Boh nedopustil.

Uprostred obrázku je cesta. Pretože len cesty Pánove nás dovedú k skutočnej radosti. K pravému slnku. A čo je cestou Pánovou? Dnešný žalm nás učí, že "Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť."


5. Pondelok po prvej pôstnej nedeliLitugické čítania:
Lv 19, 1-2. 11-18
Ž 19, 8. 9. 10. 15
Mt 25, 31-46


Z Evanjelia podľa Matúša:
"Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘"


Na obrázku je ovečka a kráľ z dnešného podobenstva. Pretože dnes sa chceme sústrediť na pomoc blížnym. Presne podľa slov kráľa z dnešného čítania: Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi piť. Bol som chorý, alebo uväznený (doma, v posteli, v domove dôchodcov...) a prišli ste ma navštíviť... Bol som osamelý a vypočuli ste ma. Bol som smutný a potešili ste ma. Bol som... a pomohli ste mi.
Nezabúdajme sa dnes pýtať: Pane, kde ťa môžeme vidieť a poslúžiť ti? A nezabúdajme tiež počúvať odpoveď, ktorá nás zavedie ku konkrétnemu človeku (alebo možno aj k inému núdznemu tvorovi), ktorý potrebuje našu lásku.


6. Utorok po prvej pôstnej nedeliLiturgické čítania:
Iz 55, 10-11
Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Mt 6, 7-15


Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Dnes chceme postupne prežúvať modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš.
A nebojme sa. Veď "veď náš Otec vie, čo potrebujeme, prv, ako by ste ho prosili."


7. Streda po prvej pôstnej nedeliLiturgické čítania:
Jon 3, 1-10
Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19
Lk 11, 29-32


Čítanie z knihy Jonášovej:
Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“
Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive.
Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“
Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny.
Zvesť sa dostala až k ninivskému kráľovi. Vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive rozhodnutie kráľa a jeho veľmožov: „Nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Ktovie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme.“
A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil.

Tak ako Ninivčania, aj my chceme uveriť Bohu a odvrátiť od všetkého, čo nie je dobré. A s veľkou radosťou prijať zvesť o spáse a radosti, ktorú nám priniesol Spasiteľ. Veď on bol tri dni v hrobe, ale teraz žije a je tu s nami!


8. Štvrtok po prvej pôstnej nedeliLiturgické čítania: 
Est 4, 17n.
Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8
Mt 7, 7-12


Čítanie z evanjelia podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“

Dnešné čítanie nás nabáda k dôvere. Veď aj my dávame svojim deťom všetky dobré veci, ktoré môžeme. Prečo by teda náš nebeský Ocko nedal všetko dobré nám? On sa o nás postará vždy. A tak, ako aj Ester z prvého čítania, nezabúdajme sa (dnes) obracať na dobrého Boha so všetkými našimi problémami, túžbami a žiadosťami. Tak ako pomohol Ester a Židovskému národu vtedy, tak pomôže aj teraz nám.

A nezabúdajme ani na dôvetok - robme aj my svojim bratom (druhým ľuďom) všetko to, čo by sme chceli, aby robili oni nám. Nielen "nerobme iným, čo nechceme my", ale aktívne sa snažme pomáhať všade tam, kde by sme aj my chceli, aby niekto v podobnej situácii pomohol nám.


9. Piatok po prvej pôstnej nedeliLiturgické čítania:
Ez 18, 21-28
Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8  slúžiť.
Mt 5, 20-26


Čítanie z knihy proroka Jeremiáša:
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán –, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil – hovorí Pán –, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. (Jer 29, 11-14)

 Témou dnešného dňa je radosť z toho, že sa nám On dá nájsť. A túžba hľadať Ho - stále a všade, v každej situácii. Keď Ho budeme hľadať celým svojim srdcom, nájdeme Ho.  Radosť. Pokoj. Lásku!
Tak vezmime sviečku do ruky a upriamme svoje srdce v každej chvíli na to podstatné.


10. Sobota po prvej pôstnej nedeliLiturgické čítania:
Dt 26, 16-19
Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8
Mt 5, 43-48


Čítanie z knihy proroka Izaiáša:
Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? 
Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?
Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“ (Iz 59, 6-9)

Aj dnes je ústrednou témou dňa - deliť sa - s chudobnými. O chlieb. O čas. O prácu. O svoje schopnosti. O pozornosť... Čokoľvek mám, o to sa môžem podeliť. S niekým, kto je hladný - komu práve toto chýba.
Nie je to skvelé, že vždy máme niečo na rozdávanie? A že len vtedy keď dávame, dostávame. S kým sa dnes rozdelím? A o čo?


Druhá pôstna nedeľaLiturgické čítania:
Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19
Rim 8, 31b-34
Mk 9, 2-10


Čítanie z listu apoštola Pavla Rimanom:
Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Dnešné čítanie nás napĺňa radosťou, dôverou a nádejou. Čokoľvek by sa nám prihodilo, nemusíme sa báť. Veď nikto nie je mocnejší ako náš nebeský Otec, ktorý nás nadovšetko miluje. A dá nám všetko! Doslova VŠETKO dobré. Užívajme si dnešný deň v dôvere a radosti. :)Pokračovanie na novej strane


2 komentáre:

 1. super!!! teším sa aj na pokračovanie
  otili

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vitaj Otili! A vďaka za povzbudenie.
   Radostný pôst ti (aj celej rodinke) želám! L.

   Odstrániť

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...