sobota 19. mája 2018

Nakreslený apríl


Aprílová stránka ("tracker") v modlitebnom denníku.

Radostný deň vám všetkým prajem!

Viem, že je už dávno máj, práve preto je najvyšší čas ukázať vám, čím sa moje farbičky zaoberali v apríli.

Už v minulom článku som som vám ukázala rybičkovú stránku, kde som si každý aprílový deň po modlitbe vymaľovala jednu rybičku (vraj sa na to používa pomenovanie "tracker"). Teraz sú už všetky rybičky farebné. A do každej z nich pribudla "súradnica" na citát z Biblie, ktorý ma v ten deň inšpiroval.

Žalm 84: "Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním."

Naposledy som zdieľala aj ilustráciu Žalmu 84, verš 4: "Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním."  Ale nebola som s tým obrázkom spokojná, stále som naň musela myslieť, až kým som ho nenakreslila znovu a výstižnejšie.

Takto to prežívam: Ja som krhlička, púšť je srdce nešťastného človeka, bez radosti, bez nádeje. Ak sa nechám napĺňať Životom, môžem životom zalievať, hoci po kvapkách, tú pustú suchú zem. Možno ešte neuvidím rast a život, klíčiaci zo zavlaženej pôdy, ale verím, že pod zemou sa niečo deje. Neskôr vykukne opatrný výhonok, bude ďalej rásť a silnieť, až sa údolie zazelená.

Aj keď to nevidím, možno vobec neuvidím. Verím, že Božie slovo platí:
"Moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal." 

Je potrebné len jedno - aby som ostala napojená a vždy prijímala Milosť, tú vlahu pre môj život, i pre duše tých ku ktorým som poslaná.

1. košík s vajíčkami, 2. gumáky, 3. srnček,
4. drak (šarkan), 5. rozkvitnuté stromy, 5. huby.

Znovu som sa zapojila aj do výzvy Oodles of doodles na instagrame, podobne ako v januári. Na každý deň iná téma, ktorú som sa pokúsila stvárniť jednoduchou kresbičkou. Cvičenie a relax. Radosť z tvorby a väčšinou aj z výsledku. Tu sú moje kresbičky.

7. lienka, 8. piknik, 9. margarétka,
10. krhlička, 11. bicykel, 12. kosačka.

13. káčatká, 14. fúrik, 15. vtáčia búdka,
16. rybačka, 17. lúčne kvety, 18. zajačik / králik.

Pri kreslení niektorých tém mi spontánne prichádzali na myseľ slová Písma. Dúha mi pripomenula zmluvu, ktorou sa Boh zaviazal, že už nikdy nezničí všetko živé potopou (Gn 9, 8-17). Pri kreslení ovečky som myslela na Ježišové slová, ktoré sme si práve v ten deň čítali v kostole: "Ja som dobrý pastier, Dobrý pastier položí svoj život za ovce..." (Jn 10, 11n).

19. dúha (Gn 9, 8-17), 20. záhradnícke náčinie, 21. ovocný koláč,
22. bejzbalová čiapka, 23. ovečka (Jn 10, 11n), 24. ľadový čaj.

Pri kreslení dáždnika som myslela na dobrotu Boha, ktorý necháva svietiť slnko, i padať dážď na dobrých i na zlých... Alebo na chválu, ktorá sa ozýva od všetkého stvorenia: "Dobrorečte Pánovi, dážď i rosa, chváľte a vyvyšujte ho naveky!" (Dan 3, 64). Vtáčie hniezdo mi pripomenulo slová: "Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh." (Ž 84, 4). Hrdličky mi pripomínajú celú Knihu Piesní (Veľpieseň) a húsenička slová uistenia: "Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham - hovorí Pán - tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela." (Iz 41, 14).

25. dáždnik (Dan 3, 64), 26. vtáčie hniezdo (Ž 84, 4), 27. park,
28. húsenica (Iz 41, 14), 29. holúbky (Pies 2, 12), 30. tulipány.

Takto som sa zabávala v apríli. Májové výtvory vám ukážem zase nabudúce (nie je ich tak veľa). Teraz vám už len zaželám pokojnú noc a radostné dni.

Majte požehnanú Nedeľu zoslania Ducha Svätého! 


2 komentáre:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...