nedeľa 8. apríla 2018

Nedeľa milosrdenstva a plnosť života

Želám vám všetkým radostný deň!

Chcem sa s vami podeliť o radosť, ktorú som smela dnes prežiť. Bola to zase jedna krásna požehnaná nedeľa, Nedeľa Božieho Milosrdenstva. Najdôležitejšou časťou dňa bola svätá omša. Ešte stále prežívame radosť zo vzkriesenia, čerpáme život (vlastne Život!) priamo z prameňa - od Zmŕtvychvstalého. Pretože On dáva život v plnosti. A aby mali podiel na Veľkonočnej radosti tiež naše emócie, podporili sme aj dnešnú slávnosť spevom zboru a hrou na hudobné nástroje. Som vďačná, že smiem tiež prispievať svojou hrou na flautu.

Pri oznamoch na konci omše pán farár pripomenul, že dnes, v nedeľu Božieho milosrdenstva môžeme získať plnomocné odpustky, ak navštívime a uctíme si obraz Božieho milosrdenstva vystavený niekde k verejnej úcte. Cieľ poobedňajšej nedeľnej prechádzky bol teda jasný. Vlastne, ešte bolo treba nájsť miesto, kde je taký obraz vystavený. Internet a strýčko Google mi tentoraz veľmi nepomohol, tak som sa vybrala do mesta "na blind", putovala som od jedného bratislavského kostola k druhému (je ich tu v centre dosť). Všade som nachádzala "niečo". Nebudem písať o všetkom, dnes sa delím sa len o obrázky z Kostola sv. Jána z Mathy a sv. Felixa z Valois - ľudovo nazývaného Trojičný, pretože bol sídlom rehole Trinitárov.

Tu som našla krásne vyzdobený obraz Milosrdného Ježiša priamo pred oltárom a zároveň dostatok času a pokoj na modlitbu. Hneď pri vchode stáli dobrovoľníci, ktorí mi iniciatívne vrazili do ruky letáčik s históriou a opisom tohto kostola. Mali ich v rôznych jazykoch. Ak budete mať cestu okolo, zastavte sa, možno sa ujde výklad aj vám.

Prechádzka mestom mi priniesla mnoho radosti. Aj takej obyčajnej jarnej. Vzduch priam sálal teplom a životom a hoci pofukoval vietor, mesto a nábrežie Dunaja bolo plné turistov, prechádzajúcich sa Bratislavčanov, vône rozkvitnutých stromov a bzukotu včiel... Domov som sa vrátila úplne nabitá energiou.


A aby som nezabudla, dávam si sem aj spomienku na sobotu. Zase sme sa vybrali na chalúpku a užívali sme si krásny jarný deň. Napríklad aj hrabaním - presnejšie rozhrabávaním krtincov. Veru, krtko sa u nás činí veľmi usilovne!
Cestou mestom vo výklade ÚĽUV-u

Želám vám radostný týždeň a srdce plné Života, Lásky a Milosrdenstva.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...