štvrtok 13. júla 2017

13. júl - Výročie tretieho zjavenia vo Fatime + Odpustky


Práve som dopozerala cez internet sv. omšu vo Fatime - pri príležitosti stého výročia júlového zjavenia Panny Márie (13. 7. 1917).

O tom, čo sa udialo pri zjavení pred sto rokmi a čo presne Panna Mária povedala trom pastierikom, vám porozprávam nabudúce (zase o mesiac), ale dnes sa chcem podeliť o dôležitú informáciu. Aktuálnu práve dnes. A potom ešte trikrát - 13. augusta, 13. septembra a 13. októbra.

Dnes môžme získať plnomocné odpustky. Pre seba, alebo pre duše v očistci. Vedeli ste o tom?

(O odpustkoch si možno povieme podrobnejšie inokedy, alebo skúste hľadať na iných stránkach [napríklad link, link, link]. Zatiaľ len stručne: Ide o to, že môžeme čerpať z pokladnice Cirkvi a prijať vzácny dar milosrdného Boha, ktorý nás chce očistiť od všetkých, aj časných následkov našich hriechov. Túto milosť môžeme získať pre seba, alebo pre duše, ktoré, hoci smerujú do nebeskej blaženosti, ešte stále ostávajú v tzv. očistci čakajúc na naše modlitby.)

Takže práve dnes môžeme pri príležitosti 100. výročia Fatimy jednej dušičke pomôcť, aby radostne vstúpila do nebeskej blaženosti. Alebo chcete radšej odpustenie následkov vlastných hriechov? Aj tak sa dá.
"Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami - od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017 - všetkých veriacich:

a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy...

b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a ktorí sa s úctou zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať ... pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu." 


(Panna Mária Fatimská - modlitby a pobožnosti, s. 147)  

Preto som sa rozhodla pravidelne (alebo aj nepravidelne) vám prinášať obrázky z rôznych kostolov Slovenska, kde je takáto socha vystavená a kde je teda možné získať sľúbené milosti.

Dnes prinášam fotografie z kostola Františkánov. Priznám sa, že získať aspoň ako-tak použiteľné fotky bolo dosť náročné (vyskúšala som tri rôzne objektívy a so žiadnym nie som celkom spokojná). Ale rozhodla som sa, že vám kaplnku z františkánskeho kostola predstavím aj tak. Možno vás inšpirujem k osobnej návšteve, aby ste videli aj to, čo sa mi fotoaparátom zachytiť nepodarilo. (A samozrejme, ešte cennejšia je modlitba.)

To najdôležitejšie o Fatime františkáni zhrnuli v týchto informačných tabuliach. Po kliknutí na obrázok sa tento zväčší, aby ste si mohli text prečítať aj vy. Ešte lepšie je otvoriť obrázok v novom okne a zväčšiť na 100%.
Podrobnosti o zjavení konkrétne v júli a v auguste 1917 vám porozprávam zase nabudúce. A prezradím vám aj niečo o pobožnosti prvých sobôt mesiaca, ktoré som si pri príležitosti 100. výročia zjavení začala robiť (a takisto som sa pri príležitosti výročia konečne dozvedela o čo ide).


Želám vám radostné dni a vždy svieže srdce.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...