nedeľa 1. marca 2015

Bratislavská Kalvária

Slovo "Kalvária" v nadpise som napísala s veľkým písmenom úmyselne. Túto sobotu sme sa totiž vybrali na bratislavský kopec s týmto názvom. V lesíku na jeho úbočí sa kedysi nachádzala historická kalvária zo 17. storočia. Až do polovice 20. storočia tu stáli historické murované kaplnky. Ale počas rokov vlády komunistickej strany sa o ne nielenže nikto nestaral, ale došlo "k plánovanej devastácii" (citát z link). Dnes je zachované len torzo jednej z nich a niekoľko "kôpok kamenia".

Ale už za socializmu sme sem radi chodievali, zvlášť počas pôstneho obdobia. Ktosi iniciatívny pripevnil na stromy aspoň provizórne "tabuľky" - obrázok a číslo zastavenia vytlačené na A4-ke vložené v igelitovom obale - ktoré označovali, kde približne sa nachádzali jednotlivé zastavenia krížovej cesty. (Ukážku týchto provizórnych zastavení môžete vidieť v staršom článku M. Lisinoviča - link)

V súčasnosti nám obe verzie tejto kalvárie pripomínajú jednoduché tabuľky s čiernobielymi ilustráciami veľmi podobnými (ak nie totožnými) s provizórnou krížovou cestou ako si ju pamätám z detstva.

Úvodná tabuľka krížovej cesty
len kúsok nad Pražskou ulicou.


Tabuľky na stromoch
popri lesnom chodníčku
 

  
Jediná "zachovaná" kaplnka
 

 
Z ďalšej kaplnky ostali len
dva kamenné schody
 
Okolitá príroda má aj v tomto období svoje čaro


"Kôpka kamenia" namiesto jednej z kaplniek


A už sme na vrchole - kríž pripomínajúci XII. zastavenie


 

Ešte posledné zastavenia:
Pána Ježiša skladajú z kríža
a pochovávajú.
Náš výlet pokračoval ďalej. Ku kostolu Panny Márie Snežnej na Hlbokej ceste a cez Horský park na zastávku trolejbusu kúsok od Búdkovej cesty.

Pieta na Ceste ku kalvárii
(len kúsok od vyústenia kalvárie)

Nad jaskynkou Panny Márie
na Hlbokej

Kostolík sv. Jozefa

Povinný "oddych" v Horárni


Free knihovnička v  Horskom parku

............................................
Na záver ešte troška z cudzích zdrojov.

Na úvodnej tabuľke ku krížovej ceste sa dajú nájsť viaceré zaujímavé informácie a silné myšlienky:

Krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave

Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683. Postupne bola prebudovávaná až do podoby akú poznáme v neďalekej Marianke. Prvé zastavenie sa nachádzalo v priestoroch dnešnej zastávky MHD SAV, pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Keď postavili v tých miestach hotel Dax, citlivo zakomponovali kaplnku do zadnej steny hotela. Po premenovaní na hotel Kriváň ju zamurovali a kaplnky postupne búrali a odstatňovali...
V roku 1713 bol práve priestor Kalvárie útočiskom - Bratislavčania tu prežili povestný mor.
Pred 250 rokmi si vybrali pustý kostolík na vŕšku pri Kalvárii za svoj príbytok dvaja pustovníci, fráter Blažej a fráter Hieronym. Na tomto mieste boli však zavraždení v noci 18. marca 1758. 
Ako vidíme, bratislavská Krížová cesta neodolala v boji s dobou.
Doba sa mení, no priestor nad mestom a modlitba pre obyvateľov ostávajú.
Bol, je... bude...? Modlitba je duchovná stavba.
Slovami v skromnosti, ale srdečne: "V chudobe bohatstvo v modlitbe spása", stíšme sa a modlime pri jednoducho stvárnených zastaveniach krížovej cesty.

Modlitba Jána Pavla II. "Za rast":
Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými, aby nebol Kristov kríž vyprázdnený, aby človek nezmaril cestu dobra, aby nestratil povedomie hriechu, aby rástol v nádeji v Boha, ktorý je plný milosrdenstva, aby slobodne konal dobré diela, čo mu pripravil Boh, a tak bol celým svojím životom "na chválu jeho slávy". Amen.

Info: www.sprevadzajuci.sk 0908 417 905

Pozrite si aj fotogalériu dolu na stránke: http://www.sprevadzajuci.sk/Krizova.html

............................................
O bratislavskej Kalvárii od Miroslava Lisinoviča:  http://lisinovic.blog.sme.sk/c/160552/Putovanie-po-slovenskych-Kalvariach-XVII-Bratislava.html

............................................
Kalvárie, ktoré sme už navštívili (a zdokumentovali):
Nová Baňa
Doľany
Doľany ešte raz 
Hronský Beňadik
Vajnory
Marianka
Dolné Orešany 
Smolenice 
Trnava
Hliník nad Hronom 
Brestovany
Nitrianske Pravno - Solka 
Stupava, Kúty, Šaštín
Bratislavská Kalvária 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...