piatok 9. marca 2018

Kalvárie: Svätý Jur - Pustý kostolík

Nedeľa - 4. marca 2018

Krížová cesta pri Sv. Jure

 Aj minulý víkend sme sa vybrali na malý výlet spojený s modlitbou krížovej cesty. Tentoraz sme sa rozhodli putovať k celkom novej kalvárii, vybudovanej len v máji minulého roka (2017) vo Svätom Jure pri Bratislave. Presnejšie v areáli maličkého kostola nad cestou do Bratislavy zvaného Pustý kostolík.

Z Bratislavy je to naozaj na skok, len pár (kilo)metrov od Rače. A napriek zdanlivo jednoduchému strohému prevedeniu pôsobí krížová cesta na tomto mieste veľmi silno a duchovne.

Na bronzových tabuľkách je vyobrazený vždy jednoduchý kríž z farebných obdĺžnikových platničiek doplnený rytým motívom jednotlivých zastavení. Jednotlivé zastavenia uvádzajú tiež skrátený text pobožnosti krížovej cesty sv. Jána Pavla II. Niektoré myšlienky ma silne oslovili, aj vo svetle nedávnych udalostí. Preto uvádzam celé znenie krížovej cesty aj v tomto článku, možno oslovia aj vás.

Nad cestou z / do Bratislavy pripomínajúcou diaľnicu...

... stojí malý kostol zvaný Pustý kostolík.

Východne od kostolíka vystúpime po kamenných schodoch... 

... aby sme si pripomenuli cestu kríža nášho Pána Ježiša Krista...

... a rozjímali nad ňou. 


Text na tabuľke:

Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym púťam do Jeruzalema. V 15. a 16. storočí františkáni začali budovať zastavenia krížovej cesty aj v Európe. 

Je to starobylá modlitba, v ktorej rozjímame o utrpení Ježiša Krista v jednotlivých zastaveniach jeho krížovej cesty z miesta odsúdenia až na horu Golgota. 

Jednotlivé zastavenia uvádzajú skrátený text pobožnosti krížovej cesty sv. Jána Pavla II.

Dielo vzniklo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Svätý Jur a farnsoti Svätý Jur. 

2017

1. Ježiš je odsúdený na smrť (Tŕňová koruna).

Moc odsudzuje pokoru. Dav kričí. Pilát je zbabelec. Naša doba ešte raz odsudzuje Krista nenávisťou, násilím, nespravodlivosťou, diskrimináciou. - Nedopusť, Pane, aby sme sa dali zaslepiť a znova ťa odsúdili v chudobnom, bezbrannom, utláčanom a opustenom človeku.

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Je ťažké pochpiť túžbu, s ktorou Kristus berie kríž. Božia láska premení kríž v znamenie Syna človeka. Kríž je prvým písmenom Božej abecedy. Kríž je Boh, ktorý otvára náruč ku všetkým ľuďom. - Príď, kríž, znamenie veľkého Kráľa. Príď tvoje kráľovstvo.

3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.

Padol na zem, ktorú stvoril. Keď Ježiš berie kríž, začíname vidieť inak. Je to Boh, ktorý padá na zem. Je to Boh, ktorý ti umýval nohy vo večeradle. - Ak prijmeš kríž, stávaš sa podľa Božej miery väčším.4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou (Srdce matky)

Matka a syn na seba pohliadli. V žiadnych očiach sa nikdy nenahromadilo viac lásky. V očiach matky sa však zrkadlí i Otec a jeho vôľa. - Ježišu, prenikni aj mňa svojim pohľadom. Prijmi ma. Chcem sa ti odovzdať úplne, do teba vkladať všetko svoje zaľúbenie.

5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž (Ruky).

Pane Ježišu, tvoja matka sa pridáva so Šimonom k tvojmu krížu a toto je i naša hodina, aby sme sa pripojili k tebe a pomohli ti niesť kríž. Bremeno zla, hladu, choroby a opustenosti. - Nech je to i naša oslava, že ti berieme kríž z ramien našich blížnych.

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku (Šatka).

Teraz vystupuje žena. So ženskou odvahou i nehou na Veronikinej šatke je trojitý obraz. Prvý je obraz výsmechu - tŕňovej koruny. Nech naše ruky nikdy nepletú novú tŕňovú korunu výsmechu čistote a nevinnosti. Druhý je obraz rúhania - Nech sú naše ruky čisté od rán blížnym. Tretí je obraz zrady - nie je taký viditeľný, je to odtlačok Judášovho bozku. Ten zranil najhlbšie. - Ježišu, nech mi tvoje pery nemusia nikdy opakovať výčitku: "Priateľu, kvôli tomu si prišiel?"

7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom.

Pri prvom páde hovoríš, že veľkosťou človeka je pokora. Tento druhý pád je súcit. Súcit s tým, kto je pokorený, uväznený, mučený, hladný, prenasledovaný, zranený na tele alebo na srdci, zomierajúci, kto padol uprostred výsmechu ľudského davu. - Pane, pomáhaj mi vystúpiť až na túto úroveň súcitnej lásky.

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (Slzy).

On zabudol na svoju bolesť a ohlasuje Jeruzalemu jeho dni, "Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?" Ale ohlásil i naše dni. Národy vo vojne, lož, hrozby, teror, násilie proti násiliu... - Ženy celého sveta, nie plač, ale odpustenie. Nie plač, ale všetko odpúšťajúca a všetko chápajúca láska. Lebo len tak možno dosiahnuť skutočný pokoj.

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom.

Tretí pád je človek zničený biedou. Človek na hranici utrpenia. Vyčerpaný, uštvaný pomermi, nevyliečiteľnou chorobou, zúfalý, zapredaný človek. - Nezúfaj! Kristus je teraz tvojim Šimonom! Nezúfaj! On je po tvojom boku. Nezúfaj! Trikrát padol aby ťa nenechal samého.

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (Odev).

Padáme na kolená pred nahotou zoblečeného. Už nemá nič, ale zostáva pravda, svetlo. Teraz môže opakovať: "toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás." Tridsaťtriročný muž bude obetovaný v úplnej chudobe pri narodení i zomieraní. - Daj, aby sme pochopili a plnili slová: "Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť... bol som nahý a priodeli ste ma."


11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (Klince na kríži).

Útok krutosti, podlosti, zla a nenávisti. Na drevo kladú chrbát zničený bičovaním. Klince zahŕňajú všetky poblúdenia sveta. Či tie ruky nerozdávali dobro, nežehnali, neuzdravovali?! Nenávisť však pribíja. - Kati zastavili pútnika. Prenasledovatelia si myslia že zničia prenasledovaného. Ale zabudli že povedal: "A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe."


12. Pán Ježiš na kríži zomiera.

Je to hodina nového zákona. Kráľ rozdeľuje kráľovstvo: Šaty vojakom. Raj lotrovi. Matku Jánovi. Nám dedičstvo - telo a krv. Cirkvi vodu a smäd. Pre seba si nechá horký dúšok: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" - Nikto neklesol tak nízko, aby nepočul tento výkrik. To je posledný odkaz a nebo sa mu otvorilo. - A to je i tvoj posledný testament: Obleč sa v zásluhy baránka. Otec spozná v tebe svojho syna a otvorí ti nebo.


13. Pána Ježiša skladajú z kríža (Rebrík).

V Betleheme si porodila v radosti, tu si matkou v utrpení. Jozef v Betleheme dáva Ježiša do jaslí, Jozef z Arimatey ho kladie mŕtveho do lona. Veď si povedala: "Fiat, stať sa." Bola si slzou vedľa krvi. - Môcť ťa nazývať matkou znamená otvoriť si bránu nebies.


14: Pána Ježiša pochovávajú (Hrob).

Toto je hodina samoty a opustenosti. Manželky, siroty, matky, osamelí, osušte slzy! Tretieho dňa anjeli odvalia kameň a on vyjde z hrobu. Hore srdcia, synovia ľudí! Lebo toto porušiteľné telo sa musí odieť neporušiteľnosťou a smrteľné telo nesmrteľnosťou. Nech je to naša nádej, naša neotrasiteľná nádej. - Kristus ešte nedokončil svoju obetu každodenne trpia a zomierajú ľudia v našom okolí. To je on, ktorý v nich pokračuje vo svojej obete za spásu sveta. Krížová cesta je vlastne cestou života. Pravý kresťan by na to nemal nikdy zabúdať.


Po modlitbe sa ideme pozrieť ku kostolíku (alebo skôr kaplnke Nanebovzatia Panny Márie z roku 1459) ...


... a na priľahlý oddychový areál so zaujímavými slnečnými hodinami. 

Postav sa podľa mesiaca v roku. Tvoj vrhnutý tieň ti ukáže čas...

Postavila som sa na začiatok marca. A naozaj - slnko ukázalo 3 hodiny.


Prístrešok s lavičkami a stolíkmi.

A s mapou.


Ešte posledný pohľad na kostolík a priestor kalvárie... Potom už nasadáme do nášho kovového tátoša a odchádzame domov. Bratislava bola doslova "za rohom", ani sme sa nenazdali. V lete sa sem možno vyberieme na bicykli.Želám aj vám krásne požehnané chvíle. A aby ste vždy nachádzali pokoj a zmysel toho, čo robíte, alebo čo sa s vami deje.


PS: Za tip ako obvykle ďakujem (aj) Mirovi Lisinovičovi. Jeho článok o tejto krížovej ceste nájdete tu - link.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kalvárie, ktoré sme už navštívili (a zdokumentovali):

2011:
Nová Baňa
2012:
Doľany
Doľany ešte raz 
Hronský Beňadik
2013:
Vajnory
Marianka
2014:
Dolné Orešany 
Smolenice 
Trnava
Hliník nad Hronom 
Brestovany
Nitrianske Pravno - Solka 
2015:
Stupava, Kúty, Šaštín
Bratislavská Kalvária 
Bratislavský hradný vrch
Topoľčianky 
Dubová 
2016: 
Hronský Beňadik (znovu) 
Dvory nad Žitavou 
Mimo pôstu:
Báč 
Ostrov Krk (Croatia) 
Frauenkirchen, Annakapelle (Austria)
2017:
La Salette (France)
La Salette - bazilika (France) 
Lourdes (France)
Fatima (Portugal)
Frauenkirchen (Austria)
Annakapelle (Austria)
Mimo pôstu:
Licheň (Polska)
2018
Marianka v zime
Svätý Jur - Pustý kostolík

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...