štvrtok 22. februára 2018

Vďačná chvíľka: Prvý pôstny týždeň

Radostný deň vospolok!

Čas tečie ako voda a prvý týždeň pôstneho obdobia je za nami. Chcela by som sa s vami podeliť o radosti, ktoré mi priniesol a o spôsob, ako som ho prežívala. Znovu som sa zapojila do výzvy od Book for Catholic Teens, tentoraz s názvom #Lentathon. A tak mám na každý pôstny deň jedno slovo, ktoré tvorí tému tohto dňa. Alebo aspoň zadanie pre fotografiu. Podelím sa s vami aj o tieto myšlienky.


14. 2. - Popolcová streda: 

Minulú Veľkú noc som si dala pozor, odložila som si posvätené vetvičky z Kvetnej nedele a pozorne sme ich spálili v krbe. A nielen to, popol z nich som si uložila do pohárika, aby bol poruke, ak sa "náhodou" nedostaneme na popolec do kostola. Môžeme si popolom urobiť na čelo znak kríža doma. Ale to by sme nesmeli zabudnúť pohárik s popolom na chalupe!

Na popolcovú stredu spieva náš zbor na večernej svätej omši. Už som sa tešila na krásnu slávnosť. Ale ja na nej nebudem. Som PN a nemôžem von. Ani na večernú omšu, ani na žiadnu inú.

Ale popolec mám! Môj najdrahhší mi ho priniesol z rannej omše na svojom vlastnom čele! Podelil sa so mnou (obtreli sme si čelá). Vnímam to ako pekný symbol na oslavu dňa manželstva. (14. február)

Som vďačná za...

+ Popol zabudnutý na chalupe.
+ Za chorobu, ktorá mi nedovolila ísť na sv. omšu.

+ Za J., ktorý mi priniesol popolec na vlastnom čele. 
+ Za Zdenku a jej prosbu o krížovú cestu pre deti. 
+ Že sa mi podarilo pre ňu niečo nájsť
+ A popri hľadaní som našla aj knižku, ktorú som márne hľadala celý týždeň pred začiatkom pôstu a ktorá mi pomáha uchopiť pôst tak, ako sa mi to doteraz nikdy nedarilo (M. Gavenda: Pôst neznamená len nejesť mäso). Vďaka!
+ Som vďačná za video na Tv Lux o pôste - (link). Za slová Marka Orko Váchu, o. Cyrila Brázdu OFM a Mariána Gavendu. Za hlavnú myšlienku, ktorá ma nesie celým tohoročným pôstom:

Prečo sa Ježišovi učeníci nepostia? ... "Keď im ženícha vezmú, vtedy sa budú postiť."

Aj dnes cítime, že niekedy Ježiša nemáme. Stále nás niečo od neho odvádza a stále znovu sa k nemu približujeme. Čo nám berie Ježiša? Kedy, akým spôsobom si Ho nechávame vziať? Od čoho by som sa mala postiť, aby som vytvorila priestor pre Ježiša, pre Ducha Svätého, aby ma mohol naplniť. Aby som bola viac s Ním, viac Jeho.

Pôst ako forma modlitby. Modlitba telom, nepretržitá modlitba...

Nakreslila som sa - spokojná, označená popolom na čele i na duši.

Som vďačná za J., ktorý mi priniesol popolec na vlastnom čele.

15. 2. - Štvrtok po popolcovej strede:

Téma na tento deň bola "Jednoduchosť".
Náš jedalenský stôl a zároveň naše miesto modlitby je teraz počas pôstu odetý v jednoduchosti.

Som vďačná za...

♥ Ráno s úsmevom.
♥ Rannú modlitbu (a čas na rannú modlitbu).
♥ Výbornú fazuľu. A zemiakové placky. 
♥ Spokojného (najedeného) manžela.
♥ Kamarátkino nadšenie.

16. 2. - Piatok po Popolcovej strede:

"Pravý pôst zahŕňa lásku, súcit, praktickú pomoc - spojenú s odriekaním." (porov. Iz 58, 1-9)

Témou každého pôstneho piatku je bezmäsitý pokrm. Dopriala som si dnes samé dobroty:
Obilná kaša s jogurtom a javorovým sirupom a ovocná šťava na raňajky.
Na obed zapečený karfiol s gréckym syrom a mrkvová kyslá polievka.
Večer sme si dopriali palacinky (nestihla som odfotiť). Viem, nie je to úplne pôstne jedlo, ale chcela som si uctiť hladného syna po návrate z dlhej cesty do Prahy na súťaž. A mäso to nie je. ;-)

Som vďačná za dobré jedlo, aj keď "pôstne".

Radostný pôst, priatelia!

17. 2. - Sobota po Popolcovej strede:

Témou na sobotu boli knihy okrem beletrie (nonfiction book). Odfotila som náš pôstny košík kníh. Ktokoľvek doň môže počas dňa siahnuť a prečítať si niečo hodnotné. Výživa pre dušu. Pre poučenie, zamyslenie, aj na modlitbu.

Najviac som vďačná za knižku M. Gavendu Pôst neznamená len nejesť mäso. Veľmi dlho sa mi nedarilo uchopiť zmysel a tým ani dobrú formu pôstu. Všetky poučky, ktoré som počula, alebo čítala mi nevedeli odpovedať na základnú otázku: Prečo sa vlastne mám postiť? A ako? Dnes mám pocit, že už to viem. Aspoň sčasti.

Viem prečo sa chcem postiť - aby som znovu našla svojho Ženícha, aby ma mohol naplniť svojim Duchom aj tam, kde si ešte pestujem rôzne závislosti od sveta. Viem kedy sa chcem postiť - vždy keď vnímam, že mi "niečo" berie Ježiša. Alebo keď mi (nám, komukoľvek) niekto "chce zobrať Ježiša". Alebo keď vidím, že iní "nemajú Ježiša", môžem sa za nich modliť pôstom. A konečne mám predstavu ako sa chcem postiť - zrieknuť sa aspoň na čas toho, čo sa pokúša zaplniť aj miesto patriace Ježišovi.

Tá kniha mi pomáha konečne uchopiť pôst tak ako mi to nikdy nešlo. Ďakujem!

Myšlienka na dnes:

Ježiš už za nás bojoval a zvíťazil. V pokušení už nemusím bojovať sama (ani by som to nezvládla), ale držať sa Ježiša = postaviť sa na stranu víťaza. 

Ak by sa mi podarilo zvládnuť pôst vlastnými silami, mohlo by to viesť k pýche. Boh ma chce naplniť, preto sa pôstom vyprázdňujem od svojich žiadostí. Ale ak je tam pýcha, už tam Boh nič nemôže dať. 

(Podľa M. Gavenda: Pôst neznamená len nejesť mäso, s. 22n, 25-27)

Pred Veľkonočným ránom - krátke meditácie na každý pôstny deň
Viera do vrecka: Pôst neznamená len nejesť mäso.

A. Grün: Půst
J. Ratzinger: Ježiš Nazaretský (Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie).

Náš košík plný kníh.

18. 2. - Prvá pôstna nedeľa: 

Nedeľná téma "pôstneho maratónu" je "Church" - Cirkev, alebo kostol.

Momentálne som chorá a nemôžem ísť do kostola. Ale som Bohu vďačná za možnosť prežívať univerzálnosť Cirkvi, napríklad aj prostredníctvom televízneho prenosu modlitby Anjel Pána s pápežom.

Tiež cítim vďačnosť za pocit "domova", keď zavítam na katolícku svätú omšu kdekoľvek na svete. Vždy sa všade čítajú tie isté čítania zo Svätého Písma, modlia sa tie isté modlitby, aj keby som nerozumela reči tej krajiny, viem, čo sa práve deje. A ak sa na omšu nedostanem, môžem si v súkromí prečítať to isté, čo si čítajú vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Alebo si pustím televízny prenos sv. omše v televízii.

Som vďačná za možnosť spájať sa s bratmi a sestrami cez televízne prenosy.

A tiež sme oslavovali. Oslava bola preložená na nedeľu zo 14. 2. - z Popolcovej stredy, kedy by nebolo vhodné hostiť sa na torte a iných dobrotách, veď bol prísny pôst.

Ozdoby na torte som kreslila roztopenou čokoládou na papier na pečenie. Po vychladnutí sa dali ľahko odlúpnuť a položiť na tortu potretú krémom. (Len si musím nabudúce dať väčší pozor, a čokoládu nezohriať tak veľmi, aby po vychladnutí neostala matná.)19. 2. - Pondelok po 1. pôstnej nedeli:

V rámci pôstnej výzvy sme dnes mali tému: Motivačný pondelok. Podelím sa s vami o myšlienky, ktoré motivovali mňa. Sú z impulzu Kateřiny Lachmanovej na stretnutí On je živý v Nitre v sobotu dopoludnia, keď sme tam ešte neboli. Preto som prednášku počúvala až tento týždeň z internetu (link).

Mottom stretnutia bola veta Márie z evanjelia: "Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný..." (Lk 1, 49). K. Lachmanová sa zamýšľala (okrem iného) nad tým, čo sú to tie "veľké veci", ktoré Pán robí v našich životoch. Často si predstavujeme veľké skutky, zázračné uzdravenia, veľké misijné projekty, či úspechy v podnikaní, alebo v štúdiu... Ale Boh má iný pohľad. Jeho cesty nie sú našimi cestami. On nepovažuje za veľké tie isté veci ako my. On koná svoje veľké skutky cez maličkých.

Práve veci v očiach sveta nepatrné, sú tými veľkými v Božích očiach. 

Napríklad keď mamička verne každý deň robí tie isté nezáživné činnosti, aby sa postarala o svoje deti. Alebo keď si robím svedomito svoje povinnosti vo svojom zamestnaní (a je jedno, či robím upratovačku, alebo zdravotnú sestru, či zametám ulice, alebo orezávam vetvy stromov...) O sv. Terezke z Lisieux si raz spolusestry šuškali, že nemajú potuchy, čo o nej matka predstavená napíše do nekrológu, veď je taká obyčajná, nezaujímavá. A predsa bola Terezka v Božích očiach veľká, dokonca sa stala učiteľkou Cirkvi.

Nebojme sa, robiť všetky malé veci každý deň s veľkou láskou. Tak ako nás to učí práve spomínaná Terézia.

Celú nahrávku K. Lachmanovej, ako aj ostatné nahrávky zo stretnutia On je živý 2018 si môžete vypočuť tu: https://onjezivy.sk/audio/

Zvädnúť na oltári s úsmevom na tvári...

Robiť malé veci s veľkou láskou.

Som vďačná za... 

+ Miesto na sedenie v čakárni...
+ Nové klbko a kus práce na fialovej dečke.
+ Povzbudivé slovo (myšlienky) od K. Lachmanovej (viď vyššie)
+ Téma pôstnej výzvy, vďaka ktorej som si tú myšlienku viac uvedomila.
+ Priamy prenos modlitby ruženca z Lurd, ku ktorej sa môžem pripájať spolu s množstvom ďalších kresťanov.
+ Za ružu od drahého, ktorá je krásna celý týždeň.
+ Za Anku, kamarátku z mladosti a možnosť rozprávať sa s ňou cez FB.

+ Že si stále so mnou!

Nakreslený vzor na filetovú dečku. Nové klbko. A pokrok v háčkovaní. 

20. 2. - Utorok po 1. pôstnej nedeli:

Utorková téma znela: "Charity" - milosrdná láska, milosrdenstvo, dobročinnosť.

"Bol som hladný a nakŕmili ste ma. Bol som smädný a dali ste mi piť. Bol som chorý a vo väzení a navštívili ste ma..." (porov. Mt 25,31-46)

Obrázok je už starší, už ste ho videli. Ilustruje návštevy v domove seniorov. Dať svoj čas, pozornosť, radosť, lásku. Poslúžiť, potešiť, ak treba niekoho aj nakŕmiť, alebo podať pohár k ústam. Pretože láska ktorú dávam je zároveň vzácny poklad, ktorý dostávam.

Som vďačná za... 

♥ Veľa spánku. 
♥ Veľa vypočutých nahrávok (prednášky, kázne a pod)
♥ Za ruženec z Lurd v tv.
♥ Za ostrihané vlasy.
♥ Za radosť a pokoj. 
♥ Že všetko - úplne všetko - bolestné, aj radostné, ťažké i nenápadné, úspechy aj pády, využitý čas aj ten premárnený, svoje čnosti aj svoje neschopnosti... úplne všetko - môžem položiť Ježišovi k nohám, odovzdať mu to a obetovať za ľudí, ktorých milujem. 

"Bol som hladný a nakŕmili ste ma..."

Matúš 25, 31 - 46

Moje miesto modlitby.

Môj ruženec.

21. 2. - Streda po 1. pôstnej nedeli:

A už sa dostávame k téme na stredu - Ruženec.

V poslednom čase sa mi darí takmer každý deň sa pomodliť aspoň 5 desiatkov ruženca. Najradšej sa ho modlím pri chôdzi. Cestou do práce, alebo pri večernej prechádzke. Ale často som mala problém nájsť si čas a potrebný kľud na modlitbu, ak som bola celý deň doma. Tento týždeň sa mi však darí. Niekedy sa prechádzam po byte, ale ešte radšej sa pripojím k modlitbe, ktorú prenáša televízia Lux z Lurd (Lourdes) vo Francúzsku. Som vďačná za tieto televízne prenosy a za možnosť spojiť sa s mnohými modliacimi.
"Kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. (...) A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. (Jak 3 kap.)

Želám vám pokojné a radostné dni. Aby sa vám darilo nachádzať poklady vo svojom srdci a vo vzťahoch s ľuďmi. A aby aj vás mohli nazvať "šíriteľmi pokoja".


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...