streda 28. decembra 2016

Abeceda vďačnosti - M, P, R, S, V

Ešte naposledy vám ukážem niekoľko obrázkov z mojej adventnej abecedy vďačnosti. Potom už sľubujem skutočne vianočný príspevok. 

M - Matka Mária


Na písmeno M mi v prvom rade príde na myseľ Mama. Moja vlastná Mamička. Dar, že aj ja som sa mohla stať Matkou. A takisto naša nebeská Matka Mária.

Ďalej, okrem takých "obyčajných" vecí, ako Med, Mak, Muchotrávky, Mačka a Myš, Masť, Mleté Mäso, Medovníky...  Modrá obloha, Michal (archanjel) a Michaela (nepoviem ktorá - je ich viac), Mozog (vďaka za dar rozumu!) a Metafora... mi prichádza na Myseľ napríklad slovo Most.

Som vďačná za Mosty, ktoré nás prevedú cez rieku, alebo ponad priepasť. Osobitne náš nový Starý most, ktorý len tento rok znovu otvorili pre ľudí i pre električky. Ale ešte viac ďakujem za Mosty medzi ľuďmi. Za všetky tie prostriedky, ktoré nám pomáhajú prekonať problémy, hnevy, zvady... aby sme znovu našli cestu k sebe. V láske. V odpustení.

Tento rok obzvlášť nesmiem zabudnúť na Božie Milosrdenstvo. A Milosrdenstvo, ktorému ma učí - k sebe, k druhým ľuďom, ku všetkému živému. Som vďačná za Rok milosrdenstva. A za Brány Milosrdenstva, cez ktoré som mohla počas celého uplynulého roka prechádzať (Podarilo sa mi prejsť cez 60 rôznych Brán milosrdenstva v 9 rôznych štátoch) a ktoré mi stále viac približovali Lásku - nežnú a odpúšťajúcu, ktorou ma obklopuje Boh, a ktorou ma chce napĺňať, aby som aj ja milovala stále viac ako On.

M - Milosrdenstvo
(Rok milosrdenstva / Brány milosrdenstva)

M - Modrá obloha, Modrý kostolík

Aj na písmeno P som dostala mnoho darov.

Priateľstvo. A všetci moji priatelia.
Plameň sviečky, ktorý nám pripomína oheň lásky a Svetlo, ktoré prišlo na svet, aby nám prinieslo Spásu. (Ups, tuším som už preskočila k písmenu S. Tak sa zase rýchlo vrátim.)

Pokora - ten vzácny a často neuznávaný dar.
Pomoc - ktorú mi niekto Ponúkne, ale aj radosť z toho, že ja môžem Pomáhať. A tiež Pomoc v Pokušení.

Ale aj obyčajné Pero. Pastelky. Plyšové zvieratká. Peniaze (verím, že ak ich vnímam ako dar, nestanú sa mi otrokárom). A mnohoraké Potešenie (predovšetkým Potešiteľ - Duch svätý). Posteľ, Podhlavník (vankúš) a Perina, ktoré mi pomáhajú k Pohodlnému spánku. Pokojná noc, A Pekný deň.

P - Plameň sviečky

Na písmeno R nachádzam:

Radosť - Dar radosti bez ohľadu na okolnosti života. (Radosť, ktorú mi nikto nevezme.) Ale aj niektoré malé, či väčšie potešenia, ktoré mi Pán posiela denne do cesty.
Rozum.
Ruka - ktorou môžem robiť toľko dobrého (a tiež krásneho, potrebného, či príjemného)
Riešenie - keď ho konečne nájdem, cítim veľkú radosť a vďačnosť.
Roráty - ranná svätá omša počas adventu.
Ráno - každé ráno je novým začiatkom, novou príležitosťou prežiť krásny a dobrý deň.
Ruženec - modlitba ktorá ma často drží nad vodou. Napríklad, keď sa mi nedarí modliť spontánne, keď som v strese, alebo v problémoch a potrebujem "sa držať za ruku Matky".
Ruženec milosrdenstva - modlí sa na "obyčajnom ruženci" a hoci trvá nepomerne kratšie, prináša dušiam veľa milostí. (Jeden krásny sme si priniesli z Turzovky, kde sme putovali k Svätej bráne milosrdenstva. Ďalší z Krakova, miesta, odkiaľ sa táto modlitba i úcta k Božiemu milosrdenstvu začala šíriť).

R - Ruženec (milosrdenstva)

S písmenom S som mala spočiatku ťažkosti. V tento deň (sobotu) sa mi akosi nedarilo naladiť sa na "vďačnú strunu". Ale spoločenstvo priateľov mi pomohlo a nakoniec sa mi na S nazbieralo toľko darov, že som ani nestíhala všetky zapisovať.

Sobota. Sladkosti.
Smútok - aj ten môže byť darom. Nebojme sa prijať aj smútok ako dar, ktorý uzdravuje.
Smäd - po vode, po láske, po Kristovi... "Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti..."
Spravodlivosť. Solidarita.
Soľ - tá kamenná, čo dodáva chuť jedlu, ale aj Soľ zeme, ktorou som povolaná byť, aby život nestratil chuť. A tiež Humor - Soľ života.
Smiech. A byť Spolu. Spoločenstvo.
Slabosť - často práve v slabosti nachádzam skutočnú silu. Vtedy sa prestávam spoliehať na Seba, ale prijímam Silu Spravodlivého.
Spev. Sviečky. Sýkorky...

Je toho veľa. No najcennejším darom na S, je môj Spasiteľ, a samotná Spása, ktorú mi daroval.

V - Vzorka na jazere

Dary na písmeno V:

V predposledný deň v práci ma prekvapil pohľad z okna. Na jazere sa objavila takáto zvláštna Vzorka zo snehu. Predpokladám, že to súvisí s teplotou okolo bodu mrazu a čiastočne zamrznutou hladinou. I keď doteraz netuším, aké fyzikálne zákony to spôsobili, vzniknuté fraktály mi pripadali krásne - a vnímala som ich ako zvláštny dať pre (aj) moje potešenie.

Darom na celý advent nám je aj adventný Veniec. A celá Vianočná Výzdoba. No a samozrejme sviatky, ku ktorým nás má advent priviesť - VIANOCE.

V - Vianočná VýzdobaŽelám vám radostné dni a skutočné Vianoce vo vašom srdci. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...