pondelok 26. septembra 2016

Roľnícka nedeľa v Novej Bani 2016Aj tento rok sa v Novej bani slávila Roľnícka nedeľa. Na slávnostnej svätej omši sme tentoraz neboli, ale aspoň poobede sme sa zastavili vo farskom kostole poobdivovať krásnu výzdobu vytvorenú z plodov zeme, ktoré sa tunajším roľníkom urodili.


Neprekvapilo nás, že nosnou témou tohoročnej slávnosti bol práve prebiehajúci Rok milosrdenstva a téma Božieho milosrdenstva k nám. Veď aj tento kostol je vyhlásený za jeden z mnohých, v ktorých sa od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 otvára Brána milosrdenstva.Ale teraz už obdivujme, čo šikovní farníci vytvorili.


"Chlieb náš každodenný, daj nám dnes..."

Bohu vďaka za Slovo Božie

Mária, Matka milosrdenstva, ktorá rozväzuješ uzly... 

Výzdoba sanktuária

Milosrdný Samaritán...

... a Matka Tereza.

"Choď a rob aj ty podobne" (Lk 10, 31)

Milosrdný Otec

"Otče, zhrešil som voči nebu i voči tebe..."

Spomienka na SDM v Krakove"Túžim, aby celý svet
poznal moje milosrdenstvo"

Milosrdný Ježiš, sv. Ján Pavol II., sv. sestra Faustína

Páter Pio a Leopold Mandič - svätí a milosrdní spovedníci

Márnotratný syn pasie svine a túži sa vrátiť k otcovi...
"Vždy sa smieš vrátiť!" 

Neviem, či je to vidieť na fotke - aj chórus je vyzdobený jabĺčkami. 


Ešte jeden pohľad na priečelie kostola a už aj frčíme domov - do veľkomesta. A zajtra zase do práce. Povzbudení obrazmi Božej neuveriteľnej lásky k nám, ktorá sa prejavuje napr. aj úrodou, ktorú nám každý rok požehnáva, sa nám aj ťažká práca bude konať ľahko. Z lásky k Nemu, z lásky k Jeho deťom, našim bratom a sestrám.

Nech aj vám vaša práca prináša radosť a Božie požehnanie.


.........................................................................

PS: Zdá sa mi, že tento rok bola výzdoba o čosi skromnejšia, ako po minulé roky. Môžete porovnať aj vy: 
2011 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2011/09/rolnicka-nedela.html 
2012 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2012/10/podakovanie-za-urodu.html
2013 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2013/10/rolnicka-nedela-2013.html 
2014 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2014/10/rolnicka-nedela-v-novej-bani.html
2015 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2015/09/rolnicka-nedela-2015.html
2016 - http://letitia-tiba.blogspot.sk/2016/09/rolnicka-nedela-v-novej-bani-2016.html 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...