pondelok 21. marca 2016

Veľký týždeň


Pri príležitosti Kvetnej nedele - spomienky na slávny vstup Ježiša do Jeruzalema, keď ho všetci ľudia oslavovali a mávali mu ratolesťami z olív a paliem... som si aj ja namaľovala kameň, čo som našla vonku na prechádzke.

Takto mi zdobí stôl - a pripomína, aby som nezabúdala svedčiť...

Pretože, ak by sme my mlčali, budú kričať kamene (Lk 19, 40)

Ale teraz, s príchodom Veľkého týždňa, by som sa už chcela viac ponoriť do ticha. A v hĺbke svojho srdca prežívať tajomstvá Veľkej noci.

Preto, tak ako každý rok, pokúsim sa čo najviac obmedziť internetový kontakt s (virtuálnym) svetom a už teraz vám, všetkým mojim čitateľom (stálym, pravidelným, občasným i náhodným) želám veľa milostí, hlboký pokoj v duši, opravdivú a nikdy nehasnúcu radosť (napriek čomukoľvek, čo vás v živote môže postretnúť), a trvalú istotu, že ste vzácni a milovaní.

Požehnanú Veľkú Noc! 
Letitia.

Si vzácny (vzácna), stál(a) si Mu za to. 

Pretože ťa miluje

A anjel už čaká, aby ti mohol zvestovať
radostnú zvesť zmŕtvychvstania. 

***

1 komentár:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...